Bezbariérové cestování - Metro - Trasa A - Strašnická

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít šikmou schodišťovou plošinu, umístěnou v části pevného schodiště a spojující úroveň vestibulu s nástupištěm metra. Vestibul má přístup bezbariérový.

null
Plánek stanice metra Strašnická

 

Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.

Dráha plošiny je oddělená skleněnou stěnou od pevného schodiště a nástupy jsou vybaveny zábranami, zamezujícími vstup, pokud je plošina v jízdě nebo mimo prostor nástupů. 

Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.

Při používání plošiny je nutno dodržovat návod k obsluze, který je umístěn v horní a dolní stanici a na štítu plošiny.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu se musí přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

Vybrané technické údaje plošiny jsou uvedeny v následující tabulce.

Plošina je na obou vstupech označena piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Šikmá schodišťová plošina (P 341)

Vybrané technické údaje plošiny
1. Druh plošiny samoobslužná, pro přepravu osob
2. Nosnost (kg) max. 250, 2 osoby
3. Dopravní výška (m) 4,99
4. Dopravní rychlost (m/s) 0,15
5. Velikost přepravního prostoru plošiny šířka 900 mm, délka 1400 mm.
6. Provedení zabezpečení nástupů a prostoru plošiny Nástupy jsou vybaveny automatickými zábranami, zamezujícími vstup, pokud je plošina v jízdě nebo mimo prostor nástupů. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.
7. Podlaží (úroveň), které plošina spojuje vestibul v uliční úrovni s úrovní nástupiště
8. Počet stanic 2
9. Způsob komunikace z plošiny v případech nouze Po stisknutí tlačítka nouze je aktivováno nouzové signalizační zařízení na stanovišti trvalé obsluhy.
10. Ovládače na nástupištích a panelu plošiny

nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu musí přepravovaná osoba přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

11. Hlášení dojetí plošiny do stanic není
12. Velikost volné plochy před nástupními místy na plošinu horní nástupiště : neomezená
dolní nástupiště: neomezená.
13. Kamerový dohled na nástupištích a po celé dráze plošiny.

Základní údaje o stanici

  • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
  • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
  • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
  • Na nástupišti není akustický majáček
  • Tato stanice není přestupní.
  • Do vestibulu se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
  • Tato stanice nemá výtah, ale šikmou schodišťovou plošinu.
  • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  • Na druhém konci nástupiště jsou pěší schody, vstup na ně je zahrazen provazovou zábranou, schodiště se nevyužívá.
Otevřít popup