Přepravní řád

Výňatek z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. (Přepravní řád)

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen "zákon o dráhách"), podle § 18b odst. 2 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. (dále jen „zákon o silniční dopravě") a podle § 761, 763, 766, 768, 769, 770, 772, 773 a 879 a občanského zákoníku:

Část první

Část druhá

Přeprava osob ve veřejné drážní a silniční dopravě

Část třetí

Přeprava zavazadel a zásilek ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě

Část čtvrtá

Práva z přepravní smlouvy

Část pátá

Část šestá

 

Otevřít popup