RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická

Součástí této liniové stavby je rekonstrukce třech úseků tramvajové trati v ulici Střelničná a Ďáblická a rekonstrukce tramvajové smyčky Ďáblice. Všechny stavby spolu úzce souvisí provozně i dopravně. Tramvajová trať v ulici Střelničná byla v některých částech rekonstruována v souvislosti s výstavbou trasy metra IV.C1 i navazujícího úseku IV.C2. Úsek od křižovatky Střelničná- Ďáblická včetně smyčky Ďáblice předmětem předcházejících rekonstrukcí nebyl a vykazuje značné opotřebení stejně tak jako ostatní úseky, které jsou předmětem stavby . Celkové způsobilé výdaje projektu (bez DPH) jsou 142 mil . Kč.

Projekt byl realizován v období 05–07/2009.

Otevřít popup