RTT Myslíkova

Součástí této stavby je rekonstrukce několika úseků tramvajové trati v Myslíkově ulici a okolí – rekonstrukce tramvajové trati v Myslíkově ulici, rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulic Spálené a Myslíkovy, rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulice Myslíkovy s Masarykovým nábřežím, rekonstrukce návazného úseku tramvajové trati od Myslíkovy ulice po Jiráskovo náměstí, rekonstrukce zastávky Jiráskovo náměstí a rekonstrukce (výstavba) zastávky Myslíkova. Projekt úzce dopravně souvisí s rekonstrukcí tramvajové trati ve Spálené a Národní třídě, s rekonstrukcí stanice metra Národní třída a s rekonstrukcí technologických tunelů Národního divadla (na tyto projekty není žádána podpora EU). Rekonstrukce vozovek a chodníků bude realizována souběžně jako samostatná akce TSK. Celkové způsobilé výdaje projektu RTT Myslíkova jsou 145 mil . Kč , předpoklad vydání stavebního povolení do 06/2009. Realizace projektu se předpokládá od 11/2009 do 07/2010.

Otevřít popup