Výše odměn členů orgánů, kteří byli zvoleni/jmenováni za hl. m. Prahu

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1910, ze dne 22. 10. 2013, byl vznesen požadavek vůči akciovým společnostem s majetkovou účastí hl. m. Prahy na zveřejnění údajů na webových stránkách těchto společností, týkajících se výše odměn členů svých orgánů, kteří byli do funkcí zvoleni/jmenováni za hl. m. Prahu, respektive na návrh hl. m. Prahy.

Dozorčí rada

Výše odměn členů dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost vyplývá z uzavřených smluv o výkonu funkce.

Výše ročních odměn je s platností od září 2016 stanovena takto:

  roční v Kč měsíční v Kč
předsedovi dozorčí rady 348 000 29 000
místopředsedovi dozorčí rady 324 000 27 000
členům dozorčí rady 300 000 25 000

 Pokud je zvolený člen dozorčí rady dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva HMP (aktuálně dle usnesení Zastupitelstva ze 16. 2. 2023 , náleží tomuto členovi DR měsíční odměna ve výši 0,- Kč.

Výbor pro audit

Členovi výboru pro audit na základě smluvního ujednání přísluší za výkon jeho funkce odměna ve výši 16.000,- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 18.000,- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 20.000,- Kč měsíčně.

Otevřít popup