Zobrazení organizační struktury

0 - Představenstvo 

 • 100000 - úsek dopravní
  • 100010 - Sekretariát DŘ
  • 100100 - odbor Příprava provozu
  • 100300 - odbor Přepravní kontrola
  • 100400 - odbor Řízení a kontrola provozu
  • 100500 - odbor Jízdní řády
  • 100600 - odbor Organizace provozu
  • 100700 - odbor Dopravně provozní informace
  • 110000 - jednotka Provoz Metro
  • 120000 - jednotka Provoz Tramvaje
  • 130000 - jednotka Provoz Autobusy
 • 200000 - úsek technický – Povrch
  • 200010 - Sekretariát TŘ–P
  • 200100 - odbor Energetika
  • 200200 - odbor Technický a ekologický dozor
  • 200300 - odbor Investice Povrch
  • 200400 - odbor Technická správa objektů
  • 220000 - jednotka Správa vozidel Tramvaje
  • 230000 - jednotka Správa Vozidel a Autobusů
  • 250000 - jednotka Dopravní cesta Tramvaje
  • 260000 - jednotka Historická vozidla
 • 400000 - úsek ekonomický
  • 400010 - Sekretariát EŘ
  • 400200 - odbor Controlling a hospodaření
  • 400300 - odbor Jízdní doklady
  • 400500 - odbor Účetnictví, daně a financování
  • 400600 - odbor Skladové hospodářství
  • 400700 - odbor Nemovitý majetek
  • 410000 - jednotka Informační technologie
 • 500000 - úsek personální
  • 500010 - Sekretariát PŘ
  • 500050 - odd. Výběr a nábor zaměstnanců
  • 500070 - odd. KS a vztahy s odbory
  • 500200 - odbor Personální a PaM
  • 500300 - odbor Benefitů a péče o zaměstnance
  • 500400 - odbor Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • 600000 - úsek bezpečnostní
  • 600010 - Sekretariát BŘ
  • 600100 - odbor Bezpečnost a krizové řízení
  • 600200 - Hasičský záchranný sbor
  • 600300 - odbor Kontrola
 • 800000 - úsek technický – Metro
  • 800010 - Sekretariát TŘ-M
  • 800100 - odbor Provoz – správa Metro
  • 800200 – odbor Technická koordinace Metro
  • 800300 – odbor Investice Metro 
  • 800400 – odbor Technologický a ekologický dozor
  • 810000 – jednotka Elektrotechnika
  • 820000 – jednotka Sdělovací a zabezpečovací
  • 830000 – jednotka Stavby a tratě
  • 840000 – jednotka Dopravní zařízení
  • 850000 – jednotka Technologická zařízení a OSM
  • 860000 – jednotka Správa vozidel Metro
 • 900000 - úsek Vedení společnosti
  • 900010 - Sekretariát GŘ
  • 900020 - odd. Metro D
  • 900100 - odbor Korporátní vztahy
  • 900200 - odbor Právní
  • 900300 - odbor Interní audit
  • 900400 - odbor Centrální nákup
  • 900500 - odbor Projektová kancelář
  • 900600 - odbor Komunikace
  • 900700 - odbor Marketing a obchod
Otevřít popup