Elektrifikace linky 119

Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy a souvisejících komplikací při přípravě železničního napojení letiště, které doprovází většinu liniových dopravních staveb v Praze i České republice, je snahou najít vhodné řešení pro zvýšení kapacity a komfortu cestování v krátkodobém horizontu, které by v přechodném období cca 10 let bylo možno realizovat s přihlédnutím k výši vynaložených investičních nákladů. Ne zcela jednoznačně jasný je i termín zprovoznění železničního spojení na Letiště. Navzdory veškerému úsilí dochází k dalšímu odsouvání zahájení realizace této významné stavby, mimo jiné i z důvodu nutného projednání změn územně plánovací dokumentace, které souvisí s novými variantami, kterými se Správa železnic snaží vyhovět požadavkům všech dotčených stran. Z tohoto důvodu lze vyjádřit názor, že ke zprovoznění nové tratě může dojít až po roce 2030. 

Naftové autobusy SOR NB 18 obsluhující linku 119

Trolejbusem na letiště

V návaznosti na výše uvedené kapacitní problémy se reálně nabízí možnost využít moderní technologie v oblasti nekolejové elektromobility s cílem snížit emisní i hlukovou zátěž a další negativní dopady provozu naftových vozidel v souladu s cíli stanovenými v rámci Klimatického závazku i Klimatického plánu hlavního města Prahy a rovněž v souladu s národní transpozicí Směrnice 2009/33/EU o čistých vozidlech (tzv. Clean Vehicle Directive). Řešení spočívající v nahrazení stávajících naftových autobusů bezemisními bateriovými trolejbusy na lince 119 umožňuje zároveň i částečně zvýšit nabízenou kapacitu spojení a tím komfort cestování. V segmentu bateriových trolejbusů lze totiž využít velkokapacitní tříčlánková vozidla dlouhá až 25 m, která poskytují až o 50% vyšší kapacitu oproti kloubovému autobusu. 

Vizualizace tříčlánkových bateriových trolejbusů
  • Záměr elektrifikace autobusové linky 119 prostřednictvím velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů byl v roce 2019 kladně projednán a schválen Radou hl. m. Prahy (usnesení RHMP č. 1953 ze dne 16.9.2019) a jeho příprava byla uložena Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.
  • Projekt počítá jednak s výstavbou potřebné nabíjecí a napájecí infrastruktury a také s pořízením až 20 ks tříčlánkových bateriových trolejbusů, které nahradí naftové autobusy

 

Otevřít popup