Kontakt

Máte-li jakýkoliv podnět či dotaz, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře. Než nám napíšete, zkuste se podívat níže do jíž položených otázek, zda tam nenajdete odpověď na svou otázku.

Časté dotazy:

Proč se staví tramvajová trať a nezajistí ekologická MHD pomocí elektrobusů?

Důvodem ke stavbě tramvajové trati není pouze ekologie, ale zejména možnost nabídky větší kapacity dopravního systému i jednotlivých spojů a současně možnosti nových přímých spojení z Dědiny do centra Prahy 6 i do jiných městských částí. Takové možnosti žádná silniční doprava nabídnout nemůže, a to nezávisle na jejím pohonu.
 

Jak bude zajištěna dostatečná kapacita pro parkování osobních vozidel po výstavbě tramvajové trati?

Po dokončení stavby tramvajové trati bude zprovozněn také parkovací dům u křižovatky ulic Vlastina a Ciolkovského. Tento parkovací dům není investicí Dopravního podniku hl. m. Prahy, ale Odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy. Jeho kapacita bude 290 parkovacích míst, tedy výrazně vyšší, než počet míst rušených stavbou tramvajové trati.

Jak bude zajištěna dostatečná kapacita pro parkování osobních vozidel během výstavby tramvajové trati?

Dle možností zhotovitele stavby se budeme snažit zajišťovat možnosti k parkování i během výstavby, sledujte prosím aktuální dopravní značení. V červenci 2022 byla MČ Praha 6 navýšena kapacita parkovacíh stání v ulici U Silnice.

Jaké budou odklony autobusů během stavby?

Sledujte prosím sekci aktuality a vývěsky na zastávkách. Plán organizace výstavby se průběžně mění dle skutečného stavu.

Budou se kácet stromy ve Vlastině ulici?

Stromořadí ve Vlastině ulici se kácet nebudou, koleje i nové vozovky budou zřízeny mimo polohu stávajících stromů. V rámci akce bude vysazeno více než 170 nových stromů ve Vlastině ulici a podél Drnovské ulice.

Proč se prostředky určené na tuto tramvajovou trať neinvestují do jiného záměru?

Hlavní město Praha disponuje velkým množstvím plánovaných projektů pro zlepšení městské dopravy, pro tramvajovou trať Divoká Šárka – Dědinská již byla získána dotace z EU adresně určená právě tomuto projektu. Proces získání dotace trvá několik let a dotace je vázána na konkrétní projekt.

Výstavba tramvajové trati jistě souvisí s plány obestavět dosud klidné sídliště novými domy.

Možnosti zástavby v hl. m. Praze určuje územní plán, ze kterého je možné zastavitelná území vyčíst. V současné době probíhá skutečně výstavba obytného souboru u Drnovské ulice, tato zástavba však byla projednána a povolena ještě před tramvajovou tratí. Pole výzkumného ústavu rostlinné výroby podél Drnovské ulice i oplocený vojenský areál Ministerstva obrany jižně od Vlastiny ulice mají nadále sloužit svým současným účelům.

Jak budou po výstavbě trati změněny linky tramvají a autobusů?

Linkové vedení linek PID v Praze navrhuje společnost ROPID, která zpracovala v roce 2022 aktualizovaný dokument Rozvoj linek PID v Praze 2022 – 2026, ve kterém předpokládá linkové vedení dle následujícího schématu

Tramvaje budou zdrojem hluku a vibrací

Záměr byl důsledně posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí, a to včetně procesu EIA. Trať bude zřízena v místech blízkých zástavbě technologií se zvýšenou ochranou proti vibracím. Z hlediska hluku dle výpočtových modelů nedojde k jeho zvýšení, dokonce dojde v některých posuzovaných bodech i ke snížení hluku proti současnému stavu, neboť tramvaje mají přísnější hlukové limity. 

 

 

Otevřít popup