Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědina

Předmětem stavby bylo prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné Divoká Šárka ulicí Vlastina do sídliště Na Dědině a dále podél ulice Drnovská na novou konečnou stanici Dědinská. Přípravu stavby schválila v rámci Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030 Rada hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl. m. Prahy byl pověřen přípravou a realizací akce. Realizace stavby byla zahájena v červenci 2022 a nová trať byla zprovozněna v říjnu 2023.

Vizualizace: Metroprojekt

 

Otevřít popup