Stipendijní program DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) nabízí program, který podporuje žáky technických oborů středních odborných škol formou stipendia a motivuje k využití získané kvalifikace nástupem do pracovního poměru v DPP.

Zajímáš se o městskou hromadnou dopravu v Praze? Baví tě doprava a dopravní prostředky?

Stipendijní program je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a po ukončení studia chtějí nastoupit do DPP. Žáci, kteří budou do Stipendijního programu DPP zařazeni, se musí uzavřením dohody zavázat k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 1 roku (dle počtu měsíců vyplácení stipendia, maximálně 2 roky). DPP bude těmto žákům každý měsíc za níže uvedených podmínek vyplácet motivační příspěvek (prospěchové stipendium, příspěvek na dopravu – Lítačku PID, příspěvek při složení závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu).

Seznam podporovaných oborů

Tříleté učební obory (motivační příspěvek ve 3. ročníku)

 • Automechanik
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik
 • Karosář
 • Strojní mechanik (zámečník)

Čtyřleté maturitní obory (motivační příspěvek ve 4. ročníku)

 • Autotronik
 • Mechanik Elektrotechnik / Elektronik

Výše uvedené obory musí žáci studovat v denní formě vzdělávání (tj. motivační příspěvek není určen pro studium dálkovou formu vzdělávání).

Základní podmínky Stipendijního programu

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturity
 • Nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru 1 nebo 2 roky (dle počtu měsíců vyplácení motivačního příspěvku)

Poskytujeme

 • Motivační příspěvek – prospěchové stipendium ve výši 4 500 Kč měsíčně (dle studijního průměru do 2,50 včetně) nebo ve výši 3 500 Kč měsíčně (studijní průměr do 3,00 včetně)
  • v posledním ročníku studia
  • za předpokladu splnění níže uvedených základních podmínek a kritérií pro poskytnutí motivačního příspěvku
 • Motivační příspěvek při vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu ve výši 5 000 Kč
 • Motivační příspěvek na dopravu (Lítačka PID) až do výše 4 x čtvrtletní předplatní časové jízdenky (Lítačky) pro studenty
 • Po úspěšném ukončení studia perspektivu pracovního uplatnění
  • Pracovní zařazení odpovídající získané kvalifikaci (manuální profese)
  • Příklady manuálních profesí - automechanik, elektromechanik, provozní zámečník, provozní elektrikář, karosář, lakýrník, zabezpečovací a sdělovací obvodář
 • Po nástupu do DPP mzdu dle pracovního zařazení a zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy
  • zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, 5 týdnů dovolené, 3 „sick days“, stravenky, příspěvek na kulturu/sport/zdraví (FlexiPassy), penzijní připojištění, možnost dotovaného ubytování pro mimopražské a další výhody

Požadujeme

 • Studium posledního ročníku podporovaného oboru v denní formě vzdělávání
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení pro zařazení do Stipendijního programu
 • Uzavření dohody o poskytnutí motivačního příspěvku
 • Zletilost – žák dosáhl 18 let v době podpisu dohody (přihlášku lze podat před dosažením)
 • Studijní průměr do 3.00 (včetně) za každé pololetí
 • Docházku min. 75 % (teoretické i praktické vyučování)

Jak získat stipendium?

 • V případě zájmu o stipendium napsat o přihlášku na email: stipendium@dpp.cz
 • Vyplnit, podepsat a odeslat přihlášku do Stipendijního programu DPP
 • K přihlášce přiložit motivační dopis na téma „Proč chci pracovat v DPP“
 • Přihlášku lze zaslat poštou, emailem nebo přinést osobně po předchozí domluvě na níže uvedený kontakt

Výběrové řízení pro přihlášené žáky

 • Žák obdrží písemnou pozvánku na výběrové řízení
 • Žák absolvuje výběrové řízení  
  • Ústní pohovor je zaměřen na motivaci žáka pracovat v DPP
 • Žák je písemně vyrozuměn o výsledku výběrového řízení.

Dohoda o motivačním příspěvku

 • Úspěšný uchazeč je pozván k podpisu dohody o motivačním příspěvku (Dohoda)
 • Žák musí být zletilý (dosáhl 18 let) v době podpisu Dohody
 • V dohodě jsou specifikovány veškeré podmínky pro udělení stipendia
 • Součástí Dohody je závazek žáka uzavřít pracovní poměr v DPP a doba povinného setrvání v něm V případě, že žák nedokončí úspěšně studium uvedené v dohodě, tj. např. bude ze školy vyloučen nebo sám ze školy odejde nebo neudělá úspěšně závěrečnou zkoušku/nebo maturitní zkoušku (ani v opravném termínu), bude povinen vrátit veškerý motivační příspěvek, který od DPP získal

Kontakt - pro dotazy a zaslání přihlášky

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Úsek personální, oddělení 500420 Rozvojové programy
Pavlína Pecháčková
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Email: stipendium@dpp.cz
Tel.: 296 195 005, 727 966 702

 

Dokumenty ke stažení:
FAQ - Časté dotazy

Otevřít popup