Stipendijní program

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) nabízí žákům podporovaných technických oborů SŠ atraktivní program spočívající ve finanční podpoře formou poskytování motivačních příspěvků (stipendia), zvyšování povědomí o DPP s provázaností na jistotu pracovního uplatnění ve studovaném oboru a motivaci k úspěšnému ukončení studia. 

Zajímáš se o městskou hromadnou dopravu v Praze? Baví tě doprava a dopravní prostředky? Chceš získávat bohaté zkušenosti ve svém oboru? 

Stipendijní program je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu, chtějí využívat získanou odbornou kvalifikaci a po ukončení studia nastartovat pracovní kariéru v DPP.  

Žákům zařazeným do Stipendijního programu bude DPP ve školním roce 2023/2024 každý měsíc vyplácet motivační příspěvek (stipendium) až do výše 5 000 Kč a současně poskytne jednorázový motivační příspěvek při složení závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu ve výši 5 000 Kč. 

Seznam podporovaných oborů 

Tříleté učební obory (stipendium ve 3. ročníku) 

 • Autoelektrikář 
 • Autolakýrník 
 • Elektrikář 
 • Elektrikář – silnoproud 
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 • Karosář 
 • Mechanik opravář motorových vozidel 
 • Strojní mechanik 
 • Případně další příbuzné technické obory 

Čtyřleté maturitní obory (stipendium ve 4. ročníku) 

 • Autotronik 
 • Mechanik elektrotechnik  
 • Případně další příbuzné technické obory 

Ve školním roce 2023/2024  

Poskytujeme 

 • Stipendium ve výši 5 000 Kč* měsíčně (studijní průměr do 3,00 včetně) nebo 4 000 Kč* měsíčně (studijní průměr do 3,50 včetně) 
 • *krácení stipendia v případě neomluvené absence od 3 hodin 
 • Jednorázový motivační příspěvek při vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu ve výši 5 000 Kč 
 • Po úspěšném ukončení studia jistotu pracovního uplatnění 
 • Pracovní zařazení odpovídající získané kvalifikaci (příklady manuálních profesí – automechanik, elektromechanik, karosář, lakýrník, provozní elektrikář, provozní zámečník, zabezpečovací a sdělovací obvodář, zámečník kolejových vozidel) 
 • Po nástupu do DPP atraktivní zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy 
 • Zaměstnanecké jízdné (roční kupon MHD za 50 Kč), 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, volnočasové poukázky a mnoho dalších výhod 

Požadujeme 

 • Studium posledního ročníku podporovaného oboru v denní formě vzdělávání 
 • Uzavření Dohody o poskytnutí motivačního příspěvku (dále Dohoda) 
 • Zletilost – žák dosáhl 18 let v době podpisu Dohody (přihlášku lze podat před dosažením) 
 • Studijní průměr do 3,50 (včetně) za druhé pololetí předposledního ročníku  
 • Žádný předmět nesmí být klasifikován nedostatečně za druhé pololetí předposledního ročníku 
 • Docházku min. 70 % do teoretického i praktického vyučování za druhé pololetí předposledního ročníku 

Očekáváme 

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturitní zkoušky  
 • Nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru 1 nebo 2 roky (dle počtu měsíců vyplácení stipendia; 1–5 měsíců = závazek 1 rok, 6–10 měsíců = závazek 2 roky) 

Jak získat stipendium? 

 • Splnit požadavky programu 
 • Vyplnit, podepsat a odeslat přihlášku do Stipendijního programu DPP 
 • Přihlášku lze zaslat e mailem nebo přinést osobně po předchozí domluvě na níže uvedený kontakt  
 • K přihlášce přiložit motivační dopis na téma „Proč chci pracovat v DPP“ 
 • Být DPP vybrán jako vhodný kandidát pro zařazení do Stipendijního programu 
 • Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku 
 • Vybraný žák je pozván k podpisu Dohody   
 • Žák musí být zletilý (dosáhl 18 let) v době podpisu Dohody 
 • V Dohodě jsou specifikovány:  
 • podmínky pro udělení stipendia, 
 • závazek žáka uzavřít pracovní poměr u DPP a doba povinného setrvání v něm.   
 • V případě, že žák nedokončí úspěšně studium uvedené v Dohodě, tj. např. bude ze školy vyloučen nebo sám ze školy odejde nebo nesloží úspěšně závěrečnou zkoušku/nebo maturitní zkoušku (ani v opravném termínu), bude povinen vrátit motivační příspěvky, které mu byly vyplaceny a to v plné výši  

Těšíme na Váš zájem o zařazení do Stipendijního programu DPP! 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi se Vám budeme maximálně věnovat. 

Leták Stipendijní program středoškoláci

Bližší informace ke Stipendijnímu programu poskytne: 

Pavlína Pecháčková 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
odd. Rozvojové programy 
Sokolovská 42/217 Vysočany 
190 00 Praha 9 

e-mail: pechackovap@dpp.cz nebo absolvenstskyprogram@dpp.cz 
tel.: 727 966 702 

Dokumenty ke stažení: 

Otevřít popup