Prodej náhradních dílů

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Kulíšková
e-mail: kuliskoval@dpp.cz,
telefon: +420 602 610 217

V případě zájmu o nabízené materiály, zašlete nabídku na email kuliskoval@dpp.cz. V nabídce musí být uvedeno číslo materiálu, název materiálu, požadované množství a cenová nabídka za jednotku množství bez DPH.

Nabídka náhradních dílů Prohlídka produktů je možná na základě předběžné dohody s Ing. Kulíškovou.

Termín pro zaslání nabídek je stanoven do 13. 11. 2020 do 15.00 hodin.