Prodej majetku obálkovou metodou

Níže uvedený majetek je nabízen k prodeji za ceny, které budou stanoveny na základě obálkové metody.

V případě zájmu o níže uvedený majetek, zašlete prosím Vámi navrhovanou kupní cenu s uvedením, zda se jedná o cenu bez DPH nebo včetně DPH v zalepené, nadepsané obálce s heslem „Obálková metoda" a inventárním číslem poptávaného majetku. Kromě návrhu ceny uveďte prosím své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud nebudou výše uvedená data v obálce uvedena, bude Váš návrh vyřazen ze soutěže.

Pokud máte zájem o více položek z nabídky, můžete použít jednu obálku, na kterou nadepíšete všechna inventární čísla.

Pokud bude výkupní cena kovového šrotu z výkupen kovového šrotu vyšší než nabízená cena kupujících za ten který majetek, bude majetek vyřazen prostřednictvím těchto výkupen.

Nadepsanou obálku adresujte k rukám Ing. Ilony Danihlíkové, vedoucí oddělení 900450, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9.

Podatelna Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti obálku zaeviduje a opatří datem přijetí obálky, a to i v případě, že obálku doručíte osobně.

Z důvodů nařízení vlády týkajícího se zajištění opatření proti šíření koronaviru, ztížených pracovních podmínek a omezení možnosti zařízení předání a zasílání nabídek s návrhy cen při karanténě je termín ukončení předávání nabídek změněn a stanoven na 31. března 2020 úterý 14. dubna 2020. O případných dalších změnách Vás budeme informovat stejnou cestou.

Osobní předání vysoutěženého majetku, stejně tak, jako lhůty při vývozu tramvají do zahraničí budou zohledněny v závislosti na nouzový stav a karantény v ČR a v okolních zemích.

Již zveřejněná nabídka majetku byla doplněna o 11 ks majetku, viz přehled v níže uvedeném Dodatku. V případě zájmu postupujte dle výše uvedených instrukcí.

Osobní předání obálek s návrhy cen nedoporučujeme, využijte prosím odeslání poštou. V případě osobního předání do podatelny je třeba sledovat úřední hodiny, které jsou vzhledem k nastalé situaci omezeny. Jejich provozní doba je zveřejněna na webových stránkách DP.

Termíny prohlídek majetku jsou možné na základě předběžné telefonické dohody s Ing. Danihlíkovou, tel. 724 332 706, a to v níže uvedených areálech Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti:

Podmínkami pro uskutečnění prodeje tramvají kupujícímu jsou:

 • podpis Kupní smlouvy a provedení platby do 15 pracovních dnů ode dne písemného oznámení výsledku kupujícímu
 • prohlášení jednatele firmy o tom, že tramvaje nebudou 1 rok dále přeprodány na území ČR
 • pokud kupující v uvedeném období jednoho roku dále prodá zakoupené tramvaje právnické nebo fyzické osobě se sídlem mimo území České republiky, je kupující povinen ve sjednané lhůtě doložit společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciové společnosti potvrzený mezinárodní nákladní list (CMR) potvrzující vývoz tramvají do zahraničí nebo kopii jiného písemného dokladu o přepravě předmětu koupě s potvrzením o přepravě předmětu koupě z ČR do jiného státu. Uvedený nákladní list CMR s výše uvedeným potvrzením, resp. jiný doklad s výše uvedeným potvrzením, který kupující předá prodávajícímu v souladu s kupní smlouvou, bude mít mimo jiné následující náležitosti:

a) Název a sídlo dalšího kupujícího

b) Název zboží, výrobní a evidenční čísla a případně další označení zboží, množství zboží

c) Adresu místa a datum skončení přepravy

d) Jméno a příjmení řidiče uvedené hůlkovým písmem, a to řidiče pozemního motorového vozidla, jímž je zboží přepravováno, podpis tohoto řidiče a evidenční číslo motorového přepravního vozidla

e) Potvrzení o odběru zboží v sídle dalšího kupujícího (které se nachází mimo území ČR) – jméno a příjmení přejímající osoby uvedené hůlkovým písmem a podpis této osoby
za dalšího kupujícího a razítko

Tramvaje

 • ÚD Hostivař: U Vozovny 6, Praha 10

Autobusy

 • Garáž Vršovice: Nad Vršovskou horou 80, Praha 10
 • Garáž Klíčov, Letňanská 24, Praha 9
 • Garáž Řepy: Reinerova 1, Praha 6
 • Garáž Kačerov: Ke Garážím 2, Praha 4
 • ÚD Hostivař: U Vozovny 6, Praha 10

Ostatní majetek

 • AB: Sokolovská 217/42, Praha 9
 • Vozovna Střešovice: Patočkova 4, Praha 6
 • Vozovna Žižkov: Biskupcova 56, Praha 3
 • Garáž Řepy: Reinerova 1, Praha 6
 • Depo Zličín: Na Radosti 132, Praha 13
 • Depo Kačerov: Sliačská 1150/1, Praha 4
 • Vozovna Vokovice: José Martino 259, Praha 6

 

O výsledcích obálkové metody budou zájemci informováni, pokud uvedou své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V případě Vašich dotazů prosím kontaktujte Ing. Danihlíkovou písemně na e-mailové adrese danihlikova@dpp.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 724 332 706.

Přehled nabízeného majetku

Dodatek k 18. 3. 2020

Pořadové číslo Inventární číslo Název movitého majetku Rok pořízení Umístění Foto/Video
K059 E099
E100 E101
222-06559 Tatra T 158 - tahač bus - speciální vozidlo 6x6, 7AD 6136
Najeto 1.004 km. Hmotnost vozidla před požárem: 11480 kg
Vrak vozidla zničeného požárem. K dispozici jsou jedny klíče. Prodává se společně s následujícím; cenu nabízejte za celek - 502-149838 - Blok kalibrační železobetonový; 502-149839 - Blok kalibrační železobetonový; 502-149840 - Blok kalibrační železobetonový VOZIDLO JE K PŘEVZETÍ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ!!! Malý technický průkaz není k dispozici, shořel.
Nefunkční, zničeno při požáru
2018 Planá nad Lužnicí Foto
D607 221-08543 Svářečka ESAB LUA 400
Opotřebované, dlouho nepoužívané
2000 Hostivař Foto
Video
D610 221-00759 Svářečka ESAB LUA 400
Opotřebované, dlouho nepoužívané
1995 Hostivař Foto
Video
D612 221-00902 Svářečka ESAB LUA 400
Opotřebované, dlouho nepoužívané
1989 Hostivař Foto
Video
D613 221-00744 Svářečka ESAB LUA 400
Opotřebované, dlouho nepoužívané
1994 Hostivař Foto
Video
K190 222-03317/B Přístroje na zjišťování poruch z měřícího vozu, napěťové zkoušky pro kabely nízkého a vysokého napětí.
Opotřebované
2002 Hostivař Foto
E023 502-20937 Vodárna /výška 170 cm, šířka 160 cm, délka 305 cm/
Funkční
2003 Hostivař Foto
Video
D301 221-04428 Závitořez Ridgit 300A
Funkční
1993 Hostivař Foto
Video
E780 502-80939 Stůl svářecí
hmotnost cca 150 kg
Funkční
1969 Hloubětín Foto
Video
E782 502-80384 Stůl svářecí
hmotnost cca 150 kg
Funkční
1976 Hloubětín Foto
Video
D055 502-98789 Vrtačka elektrická 10
Funkční
1984 Hostivař, H2 Foto
Video

 

Tramvaje

Pořadové číslo Inventární číslo Název movitého majetku Rok pořízení Umístění Foto/Video
K023 222-03160 Tramvaj T6A5, e.č.8710
Najeto 1.128.339 km ke dni 28.12.2018.
Funkční. Pojízdná, bez závad. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video 1
Video 2  
K025 222-03145 Tramvaj T6A5, e.č.8699
Najeto 1.123.695 km ke dni 28.12.2018.
Funkční. Pojízdná, bez závad. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K029 222-03167 Tramvaj T6A5, e.č.8714
Najeto 1.128.927 km ke dni 28.12.2018.
Funkční. Pojízdná, bez závad. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video
K060 222-03113 Tramvaj T6A5, e.č.8679
Najeto 1.016.352 km ke dni 14.02.2018.
Přiměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Vytěženo: RST, OIS, ROV.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K063 222-03036 Tramvaj T6A5, e.č.8606
Najeto 1.207.322 km ke dni 7.12.2017.
Přiměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Vytěženo: kompletní OIS bez transparentů. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Omlouváme se za kvalitu videí z důvodu trvalého vypnutí elektřiny v místě deponace.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K056 222-03078 Tramvaj T6A5 e.č.8648
Najeto 1.134.813 km ke dni 23.9.2017.
Příměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Vytěženo:RST+ROV+označovače. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video
K054 222-03118 Tramvaj T6A5 e.č.8682
Najeto 1.028.975 km ke dni 20.10.2017.
Příměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Vytěženo:kompletní OIS bez transparentů. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video
K053 222-03102 Tramvaj T6A5 e.č.8670
Najeto 1.114.323 km ke dni 20.10.2017.
Příměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Vytěženo:kompletní OIS bez transparentů. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video
K052 222-03100 Tramvaj T6A5 e.č.8668
Najeto 1.155.885 km ke dni 4.10.2017.
Příměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Vytěženo:kompletní OIS bez transparentů. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video
K087 222-03138 Tramvaj T6A5 e.č.8695
Najeto 1.110.602 km ke dni 23.4.2019.
Funkční, pojízdný, bez závad. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video
K079 222-03077 Tramvaj T6A5 e.č.8647
Najeto 1.218.904 km ke dni 21.3.2019.
Funkční. Dojeté kilometry. Vytěženo: OIS. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video
K080 222-02158 Tramvaj T6A5 e.č.8745
Najeto 1.075.966 km ke dni 2.1.2019.
Funkční, pojízdný, bez závad. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční..
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1997
aktivace 1998
Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K082 222-03063 Tramvaj T6A5 e.č.8633
Najeto 1.217.599 km ke dni 6.3.2019.
Funkční. Dojeté kilometry. Vytěženo: OIS. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
Hostivař Foto
Video
K089 222-03146 Tramvaj T6A5 e.č.8700
Najeto 1.122.284 km ke dni 3.5.2019.
Funkční, pojízdný, bez závad. Spřáhla: vpředu "Praha", vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video
K091 222-03203 Tramvaj T6A5 e.č.8730
Najeto 1.213.717 km ke dni 3.5.2019.
Funkční, pojízdný, bez závad. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K077 222-03206 Tramvaj T6A5 e.č.8731
Najeto 1.098.225 km ke dni 28.12.2018.
Funkční, pojízdný, bez závad. Spřáhla: vpředu "Praha", vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1997
aktivace 1998
Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K081 222-03208 Tramvaj T6A5, e.č.8732
Najeto 1.109.985 km ke dni 28.12.2018.
Nefunkční. Spadlé 1L kolo 1.podvozku, bez elektrorevize, závada trakce 2. podvozku, při zadání jízdy naskakuje MR. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Nefunkční.
Minimální cena 300.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1997
aktivace 1998
Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K088 222-03222 Tramvaj T6A5, e.č.8740
Najeto 1.036.031 km ke dni 3.5.2019.
Nefunkční, zadřené ložisko 1P kola 1.podvozku. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Nefunkční.
Minimální cena 320.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1997
aktivace 1998
Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K075 222-03185 Tramvaj T6A5, e.č.8722
Najeto 1.225.607 km ke dni 1.7.2018.
Neprovozní vůz, zadřený 2. trakční motor, demontován vadný kardan, zničená kola 2.osy/nebrousitelné plochy/. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Vytěženo: vadný kardan u 2.trakčního motoru.
Hmotnost 20.6572 kg. Nefunkční.
Minimální cena 200.000 Kč bez DPH.
1996 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K123 222-03120 Tramvaj T6A5, e.č.8684
Najeto 1.149.227 km. Ke dni 12.6.2019
Funkční. Přiměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Spřáhlo: vpředu Secheron, vzadu typ ""Praha""
Vytěženo: OIS.
Hmotnost 20.212 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1997 ÚD Hostivař Foto
Video
K124 222-03101 Tramvaj T6A5, e.č.8669
Najeto 1.220.766 km. Ke dni 8.7.2019
Funkční. Přiměřeně opotřebeno vzhledem ke stáří vozidla a ujetým km. Spřáhlo: vpředu Secheron, vzadu typ ""Praha""
Vytěženo: OIS.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1997
ÚD Hostivař Foto
Video
K049 222-03051 Tramvaj T6A5, e.č. 8621
Najeto 1.291.225 km ke dni 29.1.2020.
Vyhořelý kabel pulzního měniče A k brzdovému odporníku/jede na jeden podvozek/.
Vytěženo: OIS, sedadlo řidiče. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.593 kg.Nefunkční.
Minimální cena 300.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
ÚD Hostivař Foto
Video
K050 222-03038 Tramvaj T6A5, e.č. 8608
Najeto 1.236.295 km ke dni 29.1.2020.
Přeskok 600V do 24V. Vozidlo elektricky neodbržďuje
Vytěženo: OIS, sedadlo řidiče. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.593 kg. Nefunkční.
rok výroby 1995
aktivace 1996
ÚD Hostivař Foto
Video
K061 222-03071 Tramvaj T6A5, e.č.8641
Najeto 1.217.264 km ke dni 03.02.2020.
Dojeté kilometry. Vytěženo: OIS. Spřáhla: vpředu "Praha", vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
rok výroby 1995
aktivace 1996
ÚD Hostivař Foto
Video
K051 222-03158 Tramvaj T6A5, e.č. 8708
Najeto 1.148.411 km ke dni 29.1.2020.
Deformovaná přední část vozu, zdeformované přední spřáhlo, nárazník, světlomety, špičky, poškozená karoserie vozu, hnutá kabina vozu, hnutá podlaha vozu. Skryté vady a poškození nejsou vyloučeny. Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.593 kg.Nefunkční.
1996 ÚD Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K062 222-03161 Tramvaj T6A5, e.č. 8711
Najeto 1.271.548 km ke dni 3.2.2020.
Pojízdná, bez závad, Spřáhla: vpředu Secheron, vzadu Secheron.
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 ÚD Hostivař Foto
Video
K066 222-03152 Tramvaj T6A5, e.č. 8704
Najeto 1.229.928 km ke dni 13.2.2020.
Pojízdná, bez závad. Spřáhlas: vpředu Secheron, vzadu typ "Praha".
Hmotnost 20.630 kg. Funkční.
Minimální cena 350.000 Kč bez DPH.
1996 ÚD Hostivař Foto
Video

 

Autobusy

Pořadové číslo Inventární číslo Název movitého majetku Rok pořízení Umístění Foto/Video
K185 222-03495 Autobus městský kloubový Karosa B941.1964, 1AH 96-59, e.č.6342
Najeto 1.097.427 km.
Nepojízdný vůz, koroze. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: baterie 2 ks, radiostanice. Nefunkční.
Hmotnost 13.810 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 garáž Kačerov Foto
Video
K186 222-04264 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 5AM 93-84, e.č.6354
Najeto 919.481 km.
Nepojízdný vůz, koroze. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: baterie 2 ks, radiostanice. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 garáž Kačerov Foto
Video 1
Video 2
K200 222-04331 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970.01, 1AI 30-25, e.č.6363
Najeto 783.684 km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, odbrzděno. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el.systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti.
Odvoz doporučený na podvalníku. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Vršovice Foto
Video
K207 222-04569 Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 52-43, e.č.3252
Najeto 1.095.264 km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, odbrzděno. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el.systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti.
Odvoz doporučený na podvalníku. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.810 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Vršovice Foto
Video 1
Video 2
K205 222-04672 Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 76-63, e.č.3298
Najeto 1.141.489 km.
Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebení a koroze nosných částí rámu.Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Vršovice Foto
Video
K211 222-05059 Autobus Ikarus E-91.AR, 6A8 07-95, e.č.2006
Najeto 413.293 km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, koroze rámu, odbrzděno. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el.systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti.
Odvoz doporučený na podvalníku. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 6.835 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Vršovice Foto
Video 1
Video 2
Video 3
K036 222-05058 Autobus městský Ikarus E91.AR, 6A8 07-96, e.č.2005
Najeto 441.767km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, koroze rámu, odbrzděno. Vadná převodovka uložena ve voze. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el.systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, čelní okno, přední maska, palubní deska kompletní, elektrocentrála kompletní, podlahové kryty 2ks. Nefunkční.
Hmotnost 6.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
rok výroby 2006
aktivace 2007
Vršovice Foto
Video
K044 222-04377 Autobus městský Karosa B951.1713, 1AI 30-11, e.č.4067
Najeto 779.396km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, odbrzděno. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti.
Odvoz doporučený na podvalníku. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Vršovice Foto
Video
K046 222-04670 Autobus městský City Bus PS09B4, AKA 76-64, e.č. 3297
Najeto 1.118.162km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, odbrzděno. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti.
Odvoz doporučený na podvalníku. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Vršovice Foto
Video
K187 222-04247 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 1A4 92-09, e.č.6358
Najeto 856.989 km.
Koroze karoserie. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: baterie 2 ks, radiostanice, převodovka kompletní, sedačka cestujících 30 ks, ŘJ motoru, BS 120 K4E 211 A-2ks, palubní počítač, povelový počítač. Nefunkční.
Hmotnost 13.255 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
Video 3
K189 222-03372 Autobus městský City Bus PS09D1, 5A7 42-28, e.č. 3431
Najeto 1.249.257 km.
Koroze karoserie. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení, kola 6ks, převodovka, motor kompletní, tlumič výfuku. Nefunkční.
Hmotnost 8.655 kg.
Autobus se prodává bez kol, kola je nutné vrátit do DP.
2004 Hostivař Foto
Video
K192 222-04818 Autobus městský CityBus PS09D1, ALC 13-89, e.č.3332
Najeto 1.003.695 km.
Koroze spodku karoserie, teče olej z náboje kola č.4. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K193 222-04321 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-75, e.č.4022
Najeto 930.000km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, řídící jednotka převodovky, ukazatel rychlosti, združený přístroj, volič rychlosti, zadní rozvaděč, sedačka cestujících 2x, sedačka řidiče, páčka retardéru, ŘJ ABS. Nefunkční.
Hmotnost 9.060 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K194 222-04852 Autobus městský Karosa B951.1713, 5AS 51-04, e.č.4029
Najeto 830.000km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, ŘJ ABS, přístrojová deska. Nefunkční.
Hmotnost 9.700 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K195 222-04712 Autobus městský CityBus PS09D1, 1A9 97-80, e.č.3356
Najeto 970.859 km.
Koroze karoserie. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K196 222-04532 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A8 14-63, e.č.4083
Najeto 623.200km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, šuplík na mince, baterie 2 ks, motor kompletní, převodovka. Nefunkční.
Hmotnost 8.100 kg.
Autobus se prodává s koly.
2004 Hostivař Foto
Video
K197 222-04837 Autobus městský Karosa B951.1713, 2A0 14-44, e.č.4032
Najeto 926.962km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K199 222-04693 Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 82-41, e.č.3304
Najeto 1.152.368 km.
Povolené brzdy-maxkrok-odbrzděno.
Chybí: aku, částečně OIS, přední část vozu, vybavení kabiny řidiče, boční štíty vozu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, přední část karoserie, vybavení kabiny řidiče, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.330 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Hostivař Foto
Video
K201 222-03379 Autobus městský CityBus PS09D1, 4A2 69-54, e.č.3442
Najeto 1.003.473 km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el.systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, hasící zařízení, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.630 kg.
Autobus se prodává s koly.
2004 Hostivař Foto
Video
K202 222-04319 Autobus městský CityBus PS09D1, 1A9 35-32, e.č.3394
Najeto 1.074.954 km.
Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebení a koroze nosných částí rámu.Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, hasící zařízení, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K203 222-04258 Autobus městský CityBus PS09D1, 1A4 00-65, e.č.3382
Najeto 1.048.489 km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru,praskliny a koroze rámu, okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el. systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K204 222-04224 Autobus městský CityBus PS09D1, ALC 31-86, e.č.3370
Najeto 1.040.528 km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, odbrzděno. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové a el.systémy nekompletní. Uvnitř vozu uloženy demontované a nezajištěné součásti.
Odvoz doporučený na podvalníku. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hasící zařízení, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K206 222-04577 Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 56-07, e.č.3287
Najeto 1.175.541 km.
Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebení a koroze nosných částí rámu.Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Hostivař Foto
Video
K210 222-04572 Autobus městský CityBus PS09B4, 7AX 02-49, e.č.3250
Najeto 1.011.040 km.
Vůz je značně opotřebený a nezpůsobilý provozu. Praskliny, opotřebení a koroze nosných částí rámu.Okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Kapalinové systémy s úniky. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K001 222-04854 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-84, e.č.4028
Najeto 930.000 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K002 222-04630 Autobus městský kloubový Karosa B941.1964, AKV 63-10, e.č.6340
Najeto 1.007.569 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.810 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K003 222-04556 Autobus městský kloubový Karosa B941.1964, 3A9 64-42, e.č.6338
Najeto 880.158 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, palubní počítač Nefunkční.
Hmotnost 13.810 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K004 222-04411 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 64-53, e.č.4055
Najeto 763.000 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video
K005 222-04807 Autobus městský Karosa B951.1713, 5AN 50-75, e.č.4014
Najeto 948.000 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, baterie 2 ks, motor kompletní. Nefunkční.
Hmotnost 8.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K006 222-04313 Autobus městský Karosa B951.1713, 6A9 28-01, e.č.4035
Najeto 954.962 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, baterie 2 ks, motor kompletní. Nefunkční.
Hmotnost 8.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K007 222-04326 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-76, e.č.4027
Najeto 950.000km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video
K008 222-04735 Autobus městský kloubový Karosa B941.1964, 1AS 01-08, e.č.6349
Najeto 890.000km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.810 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K009 222-04753 Autobus městský kloubový Karosa B941.1964, AKV 65-11, e.č.6335
Najeto 715.158km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, palubní počítač, motor. Nefunkční.
Hmotnost 12.810 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K013 222-04822 Autobus městský City Bus PS09D1, ALC 12-86, e.č. 3357
Najeto 1.286.908 km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: Aku, částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K014 222-04823 Autobus městský City Bus PS09D1, ALC 10-66, e.č. 3358
Najeto 1.320.632km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí:AKu, částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K015 222-04844 Autobus městský City Bus PS09D1, ALC 23-12, e.č. 3360
Najeto 1.169.105km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo, rozbitá okna, poškozeno po cvičném zásahu IZS.
Chybí: AKU, částečně OIS, částečně interiér, karoserie. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K016 222-04840 Autobus městský City Bus PS09D1, 1A7 67-53, e.č. 3365
Najeto 1.265.982km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí:AKU, částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K034 222-04593 Autobus městský CityBus PS09B4, 1AN 44-84, e.č.3308
Najeto 1.126.050km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí:AKU, částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Hostivař Foto
Video
K035 222-04668 Autobus městský CityBus PS09B4, AKA 70-25, e.č.3328
Najeto 1.111.799km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí:AKU, částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K043 222-04443 Autobus městský CityBus PS09D1, 7AY 07-33, e.č.3417
Najeto 965.600km.
Vůz je nekompletní a nezpůsobilý provozu. Demontované součásti interiéru i exteriéru, praskliny a koroze rámu, okna vysklena při cvičení PČR. OIS nefunkční a nekompletní. Chybí odbavovací systém.
Odvoz doporučený na podvalníku.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video
K045 222-04825 Autobus městský CityBus PS09D1, 8A6 81-01, e.č.3359
Najeto 1.242.820km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo.
Chybí:AKU, částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Hostivař Foto
Video
K052 222-04387 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 78-58, e.č.4060
Najeto 990.568km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.260 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K053 222-04389 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 78-56, e.č.4058
Najeto 890.567 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.260 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video
K054 222-04405 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 08-39, e.č.4063
Najeto 999.412 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video
K055 222-04385 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 78-55, e.č.4062
Najeto 999.458 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.260 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video
K056 222-04412 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 78-20, e.č.4070
Najeto 665.500 km.
Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K208 222-04249 Autobus městský Karosa B961.1970, 1A4 92-08, e.č.6359
Najeto 888.363km.
Prasklý blok motoru.  Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Řepy Foto
Video
K209 222-04271 Autobus městský kloubový Karosa B951.1713, 1A9 97-87, e.č.4037
Najeto 693.039km.
Prasklý rám, prohnilé plotny vlnovců-nepojízdné. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Řepy Foto
Video
K188 222-04853 Autobus městský City Bus PS09D1, ALC 20-50, e.č. 3339
Najeto 1.116.376 km.
Koroze karoserie, vadná převodovka. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Řepy Foto
Video
K010 222-04251 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 5AX 20-90, e.č.6356
Najeto 901.435km.
Koroze karoserie, stáří vozu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Řepy Foto
Video
K011 222-04273 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-88, e.č.4038
Najeto 882.900km.
Koroze rámu, stáří vozu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Řepy Foto
Video
K012 222-04994 Autobus městský Karosa B951.1713, 6A6 54-31, e.č.4103
Najeto 797.162km.
Celková koroze rámu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2006 Řepy Foto
Video
K038 222-04254 Autobus městský CityBus PS09D1, 1A6 80-87, e.č.3387
Najeto 1.428.231km.
Koroze spodku karoserie, vadné brzdy. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Hostivař Foto
Video 1
Video 2
K039 222-04275 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-89, e.č.4039
Najeto 548.178km.
Koroze rámu, stáří vozu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, motor, převodovka. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Řepy Foto
Video
K040 222-04704 Autobus městský CityBus PS09D1, 5AM 43-90, e.č.3350
Najeto 1.119.965km.
Koroze karoze karoserie, stáří vozu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Řepy Foto
Video
K041 222-04480 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A8 02-34, e.č.4090
Najeto 870.169km.
Koroze, prohnilé příčky. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.840 kg.
Autobus se prodává s koly.
2004 Řepy Foto
Video
K042 222-03427 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 65-65, e.č.4030
Najeto 759.032km.
Koroze, plotny vlnovce. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2ks, motor, převodovka. Nefunkční.
Hmotnost 8.400 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Řepy Foto
Video
K047 222-04229 Autobus městský CityBus PS09D1, ALC 22-65, e.č.3377
Najeto 968.500km.
Koroze karoserie, vzduchová soustava. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Řepy Foto
Video
K057 222-04483 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A8 14-62, e.č.4091
Najeto 628.095 km.
Koroze, prasklý rám. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice,motor, převodovka, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 8.460 kg.
Autobus se prodává s koly.
2004 Řepy Foto
Video
K058 222-04504 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A8 16-14, e.č.4077
Najeto 869.448 km.
Koroze, vadná převodovka. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2004 Řepy Foto
Video
K017 222-04689 Autobus městský City Bus PS09B4, AKA 82-34, e.č. 3302
Najeto 1.107.125km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Klíčov Foto
Video
K018 222-04685 Autobus městský City Bus PS09B4, AKA 82-39, e.č. 3283
Najeto 1.010.027km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2000 Klíčov Foto
Video
K019 222-04836 Autobus městský City Bus PS09D1, ALC 27-22, e.č. 3362
Najeto 1.272.672km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér.Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení, motor kompletní. Nefunkční.
Hmotnost 9.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Klíčov Foto
Video
K020 222-04290 Autobus městský City Bus PS09D1, 1A8 78-65, e.č. 3389
Najeto 1.087.181km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K021 222-04839 Autobus městský City Bus PS09D1, ALC 27-24, e.č. 3364
Najeto 1.177.689km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo, rozbitá okna, poškozeno
Chybí: částečně OIS, částečně interiér a karoserie, poškození přední část karoserie po DN. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, hasící zařízení. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Klíčov Foto
Video
K022 222-04970 Autobus městský Karosa B951.1713, 6A6 72-97, e.č.4112
Najeto 758.056km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2006 Klíčov Foto
Video
K023 222-04291 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-72, e.č.4016
Najeto 906.265km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér.Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K024 222-04295 Autobus městský Karosa B951.1713, 4AB 95-82, e.č.4018
Najeto 832.289km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K025 222-04296 Autobus městský Karosa B951.1713, 4AS 49-47, e.č.4019
Najeto 854.343km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K026 222-04299 Autobus městský Karosa B951.1713, 1A9 97-82, e.č.4021
Najeto 854.478km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K027 222-04381 Autobus městský Karosa B951.1713, 3A1 54-89, e.č.4065
Najeto 896.049km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Klíčov Foto
Video
K028 222-04508 Autobus městský Karosa B951.1713, 3AN 13-92, e.č.4081
Najeto 906.929km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, hlásič ICU, panel dvouřadý, počítač palubní. Nefunkční.
Hmotnost 10.200 kg.
Autobus se prodává s koly.
2004 Klíčov Foto
Video
K029 222-04736 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 8A2 24-30, e.č.6350
Najeto 1.038.818km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice,baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K030 222-04632 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 1A5 90-05, e.č.6351
Najeto 1.055.954km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér.Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice,baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video 1
Video 2
K031 222-04263 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 1A5 88-24, e.č.6353
Najeto 1.070.585km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice,baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 13.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video
K032 222-04356 Autobus městský kloubový CityBus PU09D1, 2A6 47-81, e.č.6515
Najeto 936.779km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 16.640 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Klíčov Foto
Video
K033 222-04841 Autobus městský CityBus PS09D1, ALC 31-85, e.č.3366
Najeto 1.118.272km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, zařízení hasící, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 10.730 kg.
Autobus se prodává s koly.
2001 Klíčov Foto
Video
K037 222-04293 Autobus městský Karosa B951.1713, 5AN 46-05, e.č.4017
Najeto 974.778km.
Povolené brzdy-max krok-odbrzděno, částečně vytěženo
Chybí: částečně OIS, částečně interiér. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks. Nefunkční.
Hmotnost 9.830 kg.
Autobus se prodává s koly.
2002 Klíčov Foto
Video 1
Video 2
Video 3
K048 222-04345 Autobus městský kloubový Karosa B961.1970, 2A6 09-52 , e.č.6375
Najeto 969.448km.
Nepojízdný vůz.
Chybí: poškozená točna vozu. Chybí odbavovací systém.
Vytěženo: radiostanice, baterie 2 ks, motor kompletní. Nefunkční.
Hmotnost 12.910 kg.
Autobus se prodává s koly.
2003 Kačerov Foto
Video

 

Ostatní majetek

Pořadové číslo Inventární číslo Název movitého majetku Rok pořízení Umístění Foto/Video
E546 bez inv. č. Rentgen IRIX 70
Funkční
2002 depo Kačerov Foto
Video
E481 502-124179 Vkládací držák pro zvedáky TOP STROJ
Funkční
2010 garáž Řepy Foto
Video
E482 502-124180 Vkládací držák pro zvedáky TOP STROJ
Funkční
2010 garáž Řepy Foto
Video
E484 221-09696 Hydraulický zvedák kanálový
Funkční
2004 garáž Řepy Foto
Video
E485 221-09698 Hydraulický zvedák kanálový
Funkční
2004 garáž Řepy Foto
E617 502-101277 Nůžky tabulové - nefunkční - svařovaná páka střihu, tupé nože po nabroušení nožů funkční 1984 garáž Řepy Foto
E618 221-09422 Nůžky tabulové - nefunkční - uražený doraz páky střihu, tupé nože po nabroušení nožů funkční 1992 garáž Řepy Foto
E535
E536
E537
E538
E539
221-09210 Kouřoměr MDO 2 - tvoří celek, používá se na měření emisí, r. 1994
Prodejní cenu nabízejte za celek:
502-103471 - Snímač teploty s nastavitelnou délkou sondy, r.2002
502-107103 - Snímač otáček bezkontaktní MAHA r. 2000
502-105449 - Optosnímač, r. 2003
503-07019 -Tiskárna printocom MAHA r. 1994
Funkční
  garáž Kačerov Foto
Video
D489 502-90511 Pila rámová 2437
Hmotnost 128 kg.
Funkční
1974 vozovna Vokovice Foto
E802 222-02168 Motorový vozík-vidle, vadná baterie /po výměně baterie bude fungovat/ přehřívá se, slabě brzdí, nosnost 1600 kg, výška zdvihu 3300 mm. Hmotnost 2.800 kg.
Nefunkční
1964 vozovna Vokovice Foto
Video
E383 221-01511 Stomatologická souprava
Funkční, zastaralé
1997 HO - OZM Foto
Video
D335
C403
221-01509 RTG zubní stojanový /součástí je sedačka k dentálnímu RTG 502-11605/ Prodejní cenu nabízejte za celek
Funkční, zastaralé
1997 HO - OZM Foto
Video
D630 221-09350 Soustruh MN 80A/N
Hmotnost 135 kg.
Nefunkční
1987 Hostivař, z boku C1 Foto
Video 1
Video 2
C1038 223-00182 Souprava regálů, cca 150 ks
rozměry a hmotnost jednoho regálu:
- výška - 235 cm
- šířka - 90 cm
- hloubka - 100 cm
hmotnost 1 ks regálu - 60 kg
pojezdové kolejnice 29 ks
hmotnost 1 ks -160 kg
Celková hmotnost cca 13.640 kg
Funkční
1993 HO-ÚD- sklad Foto
Video
E807 221-08923 Zvedací jednotka vakuová
max. nosnost 250 kg, hmotnost 70 kg
Nefunkční
2003 ÚD Hostivař sklad Foto
Video 1
Video 2
E808 221-08922 Plošinový dopravník na vzduchových polštářích
nosnost 2000kg, hmotnost 175 kg
Nefunkční
2003 HO-ÚD - RDJ hala Foto
Video 1
Video 2
Video 3
E809 221-08722 Závěsné zařízení s přísavkami
nosnost: 150 kg, hmotnost 68 kg
Nefunkční
2001 ÚD Hostivař sklad Foto
Video 1
Video 2
D419 221-09452 Pila hydr. v.č.161289
opotřebená, hmotnost cca 200 kg
Funkční
1959 HO-ÚD-hala II Foto
Video
D639 502-103218 Pila frikční FP 91
hmotnost 80 kg, Stav - opotřebená, zřejmě po lehkém zásahu funkční.
Nefunkční
2000 ÚD Hostivař sklad Foto
Video 1
Video 2
D640 502-103688 Pila frikční FP 91
hmotnost 80 kg, Stav - opotřebená, zřejmě po lehkém zásahu funkční.
Nefunkční
2002 HO-ÚD svářecí box 13+14 Foto
Video 1
Video 2
D643 502-103081 Přístroj na výrobu destilované vody IDPE 10, opotřebený
Nefunkční
1999 HO sklad baterek Foto
Video 1
Video 2
E002 222-04824 Souprava 6ti-sloupových elektro-mechanických zvedáků,
u dvou zvedáků chybí přívodní kabel, hmotnost 6×475 kg
Funkční
1995 Hostivař Foto
Video
E003 221-09515 Zvedák automatický pojízdný pro montáž a prohl.kanály, v.č. 56 /zvedák jámový/
morálně zastaralý, nosnost zvedáku nevyhovuje podmínkám provozu
Nefunkční
2002 Hostivař Foto
Video
E004 221-09516 Zvedák automatický pojízdný pro montáž a prohl.kanály, v.č. 017 /zvedák jámový/
morálně zastaralý, nosnost zvedáku nevyhovuje podmínkám provozu
Nefunkční
2002 Hostivař Foto
Video
E005 221-10129 Kanálový hydraulický zvedák, v.č. 142
morálně zastaralý, nosnost zvedáku nevyhovuje podmínkám provozu
Nefunkční
2007 Hostivař Foto
Video
E006 221-10130 Kanálový hydraulický zvedák, v.č. 146
morálně zastaralý, nosnost zvedáku nevyhovuje podmínkám provozu
Nefunkční
2007 Hostivař Foto
Video
E007 221-10858 Kanálový zvedák KZ 2751, v.č. 164
morálně zastaralý, nosnost zvedáku nevyhovuje podmínkám provozu
Nefunkční
2008 Hostivař Foto
Video
E009 222-02905 Vozík AKU AK.EP 011.2 /jedná se o elektrovozík/
Hmotnost 1.552 kg/včetně aku, které nejsou součástí vozíku/
Nefunkční
1990 HO - B 106 Foto
Video 1
Video 2
Video 3
E061 221-08769 Ohraňovací lis, hmotnost 8,8 t
Funkční
2002 Hostivař - hala OZT Foto
Video 1
Video 2
E233 221-08609 Digitální záznamové zařízení Redat
Server Redat je zařízení k zaznamenávání telefonních hovorů a jejich pozdější replikaci - každý server je na míru konfigurován pro daného zákazníka, jak po HW tak SW stránce, tuto konfiguraci provádí na místě vyškolení technici výrobce. Veškeré informace o zařízení je k nalezení na stránkách výrobce - https://www.redat.cz/cs, výrobce Retia Pardubice a.s.
Funkční
2001 Sokolovská Foto
E729 221-02855 Spektrometr Nicolet Avatar
vadná řídící elektronika, vadné externí napájení, další díly na pokraji životnosti
Nefunkční
2000 Sokolovská Foto
Video
E083 221-12274 Laserový rychloměr zn. ProLASER III. s fotoaparátem a dokumentačním zařízením, vadné 3 baterie, v PC, ve fotoaparátu a záložní. Bez funkčního záložního zdroje ve fotoaparátu není zařízení použitelné. Náklady na výměnu a pořízení nových všech tří baterií jsou 14.000,-Kč bez DPH.
Funkční
2012 Sokolovská Foto 1
Foto 2
Video
E619 502-107827 Stroj AUTOCOMP - 198 3m; svářečka, hmotnost cca 100 kg, značně opotřebované provozem, nerentabilní oprava, závada rolny, podavače, svařovacího drátu, závady na elektronice (stykače atp.)
Nefunkční
2005 Sokolovská Foto
Video
E620 502-107914 Svářečka CO autokomp 195, hmotnost cca 100 kg, značně opotřebované provozem, nerentabilní oprava, závada rolny, podavače, svařovacího drátu, závady na elektronice (stykače atp.), chybí ventil CO pro napojení hadice
Nefunkční
2001 Sokolovská Foto
Video
E787 502-90431 Lis hydraulický CTC-5, hmotnost cca 120 kg, nefunkční, netěsní, únik oleje, po přetěsnění asi funkční
Nefunkční
1972 Vozovna Žižkov Foto
Video
E473,
E479,
E478
221-10776 Světelná rampa Vista (221-10776) - tvoří celek s 502-112113 a 502-112099
Alej oranžová (502-112113, r. 2006), LED modré (502-112099, r. 2006), Prodejní cenu nabízejte za celek
Funkční, svítí modře nebo lze přepnout a svítí oranžově
2007 CD Foto
E474,
E474a,
E474b
221-10775 Světelná rampa Vista (221-10775) - tvoří celek s 502-117547, 502-112901 LED modré (502-117547, r. 2007), Alej oranžová (502-112901, r. 2006)
Prodejní cenu nabízejte za celek
Funkční, svítí modře nebo lze přepnout a svítí oranžově
2007 CD Foto
E475,
E475a,
E475b
221-10774 Světelná rampa Vista (221-10774) - tvoří celek s 502-112843, 502-117546 Led modré (502-117546, r. 2007), Alej oranžová (502-112843, r. 2006)
Prodejní cenu nabízejte za celek
Funkční, svítí modře nebo lze přepnout a svítí oranžově
2004 CD Foto
E476,
E477
502-77917 Rampa světelná ULTIMAX (502-77917) - tvoří celek s 502-77915 FCS siréna + světlo modré
Prodejní cenu nabízejte za celek
Funkční, svítí modře nebo lze přepnout a svítí oranžově
2004 CD Foto
Video
A31 221-02049 Ploter HP Design JET 500
Funkční
2001 depo Kačerov Foto
Video
E062 221-08915 Podlahový mycí stroj Karcher
Funkční
2003 voz. Pankrác Foto
Video
E063 221-08758 Podlahový mycí stroj Karcher s odsáváním
Funkční
2002 voz. Pankrác Foto
Video
E064 221-08754 Podlahový mycí stroj Karcher s odsáváním
Funkční
2002 voz. Pankrác Foto
Video
D651 502-84106 Stroj vrtací V10A
Nefunkční
1988 Střešovice Foto
Video
D652 502-83902 Vrtačka stolní G10
Nefunkční
1988 Střešovice Foto
Video 1
Video 2