Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

V rámci 33. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad, registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002317.

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt bude realizován ve stanici metra Jiřího z Poděbrad na Praze 3.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících pohyblivých schodů ev. č. 119, 120 a 121 umístěných ve stanici Jiřího z Poděbrad za nové pohyblivé schody s nižší spotřebou elektrické energie.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 1 605,96 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 99,63 mil. Kč. 
Realizace projektu se předpokládá od 1. září 2021.
 

Otevřít popup