Modernizace stanice metra Opatov

V rámci 33. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Modernizace stanice metra Opatov, registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002060.

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných zařízení - osvětlovací soustavy stanice a její vzduchotechniky za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu a systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora, realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím:

  • renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra Opatov za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu
  • modernizace energeticky vysoce náročných, zastaralých a neefektivních vzduchotechnických zařízení moderními zařízení umožňující efektivní využívání energie s využitím rekuperace odpadního tepla.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 340,81 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 99,99 mil. Kč. 
Realizace projektu je předpokládaná v období 1. 12. 2019 – 31. 12. 2020. 
 

Otevřít popup