Modernizace osvětlení tunelů Kačerov - Háje

V rámci 33. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Modernizace osvětlení tunelů KC - HA, registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002280.

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra C v úseku Kačerov - Háje za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Projekt je realizován v traťových tunelech a navazujících částech stanic Kačerov, Roztyly, Chodov, Opatov a Háje úseku II.C trasy C pražského metra v městských částech Praha 4 a Praha 11.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená renovací- výměnou- stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra C v úseku Kačerov - Háje za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra C v úseku Kačerov - Háje za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • ke snížení výdajů na provoz a údržbu osvětlení,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu osvětlení,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 228,84 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 98,20 mil. Kč. 
Realizace projektu je předpokládaná v období 1. 10. 2019 – 30. 09. 2022.
 

Otevřít popup