Dejvická – modernizace vzduchotechnických zařízení

V rámci 31. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Dejvická".

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Projekt řeší problémy stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici Dejvická.

Konkrétní problémy stávajících vzduchotechnických zařízení jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu vzduchotechnických zařízení na životní prostředí, vysoké provozní náklady VZT, nedostatečná požární bezpečnost provozu VZT, nízký tepelný komfort, nízká kvalita vzduchu a nevyhovující tepelně-vlhkostní mikroklima ve stanici, nízká spolehlivost, vyšší poruchovost a omezená životnost původních prvků vzduchotechnických zařízení.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací – výměnou – stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra Dejvická za moderní, energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných, zastaralých a neefektivních vzduchotechnických zařízení moderními zařízení umožňující efektivní využívání energie s využitím rekuperace odpadního tepla.

Modernizací vzduchotechnických zařízení bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmentálních parametrů.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/5 ze dne 14. 12. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 27 883 747,84 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 36,2 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 27,8 mil. Kč.

Dle uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 proběhla realizace projektu v období 1. 6. 2018 – 31. 10. 2020.

Otevřít popup