Mobilní aplikace

PID lítačka

Google Play
App Store

Citymove
Partnerská aplikace

Google Play
App Store

DoKapsy od ČSOB
Partnerská aplikace

Google Play
App Store

 

Podrobnější informace o používání mobilních aplikací v systému PID naleznete v Tarifu PID.

Otevřít popup