Mobilní aplikace

Podrobnější informace o používání mobilních aplikací v systému PID naleznete v Tarifu PID.

Otevřít popup