Cestování s jízdním kolem přívozem

Všechny přívozy Pražské integrované dopravy umožňují přepravu jízdních kol. Přeprava jízdních kol je na přívozech zdarma.

Může však dojít k omezení kvůli zvýšenému počtu cestujících.

Při přepravě jízdních kol je nutné dbát pokynů převozníků