Cestování s jízdním kolem v autobusu

V autobusech Pražské integrované dopravy se jízdní kola nepřepravují.  Výjimku tvoří:

 • Autobusová linka číslo 147 – na trase Dejvická - Výhledy
 • Cyklobus – navazuje na vlak linky S7. Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky
 • Autobusová linka Airport Expres (AE) provozovaná v trase Hlavní nádraží – Dejvická – Letiště, kde je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu, a to zdarma.

 

Cyklobus – přeprava jízdních kol na lince číslo 147

Umožnění přepravy

 • jízdní kola je možné přepravovat pouze na vybraných spojích linky číslo 147 (označených v jízdním řádu piktogramem) a pouze na vozech vybavených speciálními cyklonosiči umístěnými vně vozidla (označených na elektronických panelech vně autobusu piktogramem)
 • přepravovat lze pouze běžná kola, nelze přepravovat elektro kola s pomocným elektrickým nebo spalovacím pohonem, jedno kola (tzv. monokola), dvoukola a koloběžky, na nosič je možné umístit maximálně 6 jízdních kol
 • nakládat a vykládat jízdní kola je možné jen na určených zastávkách (směr Výhledy): 
  nakládka – zastávka Dejvická a V Podbabě
  vykládka – zastávka Internacionální a Výhledy

Postup pro umístění a sejmutí kola

 • při zájmu přepravit jízdní kolo dá cyklista řidiči znamení zdvihnutím ruky
 • jízdní kolo si cestující naloží sám (za dohledu řidiče), zajistí jej proti nežádoucímu pohybu pomocí výklopného držáku a „suchých zipu“ a oznámí řidiči zastávku výstupu, řidič následně jízdní kolo uzamkne a předá cestujícímu visačku s číslem držáku
 • z jízdních kol musí být před naložením sejmuta všechna doplňková vybavení (světlomety, brašny, láhve apod.)
 • v zastávce výstupu se cestující prokáže visačkou s číslem držáku. Řidic jízdní kolo odemkne a cestující si ho samostatné vyloží
 • jízdní kolo na speciálním nosiči autobusu je přepravováno zdarma


   
Otevřít popup