Poskytování podkladů o objektech a inženýrských sítích ve správě úseku technického – Metro

Dopravní podnik hl. m. Prahy – úsek technický – Metro (ÚTM) poskytuje ve smyslu § 161 stavebního zákona podklady jako správce objektů a inženýrských sítí metra.

Dle drážního zákona poskytujeme ověřený zákres Ochranného pásma Metra (OPM) a kabelových sítí 22kV, který pokud se stavba nachází v OPM, slouží společně s vyjádřením ÚTM k vydání souhlasu se stavbou pro oddělení drážního správního úřadu (Odbor pozemních komunikací a drah MHMP). Situační podklady (zákres OPM) v měřítku 1:500 lze získat pouze standardní formou papírové kopie. Z bezpečnostních důvodů neposkytujeme podklady v digitální formě. Dále předáváme Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v Ochranném pásmu Metra (OPM), které jsou v souladu se zákonem číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Obecné podmínky, včetně formuláře Oznámení o zahájení stavebních prací v OPM, jsou přílohou k vyjádření oddělení Ochranné pásmo metra za ÚTM.

Od žadatelů o ověřený zákres, posouzení a vyjádření k činnosti ve vztahu k OPM nebo kabelovým sítím 22kV ve správě ÚTM je požadována částka na úhradu nákladů s tím spojených, a to s platností od 20. července 2009, viz. ceník.

Postup pro podání žádosti:

Požadujeme zaslat písemnou žádost o vyjádření s podpisem žadatele a přehlednou situaci lokalizující stavební záměr v daném území (tj. orientační mapu s názvy ulic).

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření vlády ČR, resp. z rozhodnutí představenstva DP jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny a možnost návštěv.
O případné změně Vás budeme informovat

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
800210 - odd. Ochranné pásmo metra
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – Vysočany,


nebo elektronicky na e-mail: td-metro@dpp.cz

Projektovou dokumentaci nevkládejte do přílohy, ale pouze jako odkaz na úschovnu. Osobní vyzvednutí zůstává v platnosti.

Osobní podání a vyzvednutí:

v kanceláři OPM – areál Depa Hostivař, budova A, 1. patro, místnost číslo 101, Sazečská 1, Praha 10

Návštěvní dny a hodiny:
úterý a čtvrtek 8.00 – 10.00 hodin

Adresa pro zasílání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ÚTM – 800210, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

Doplňující informace:

  • Vyhotovené žádosti jsou vydávány pouze osobně v kanceláři OPM oproti platbě v hotovosti nebo platební kartou, a to výhradně v době návštěvních dnů a hodin. Zaslání poštou na dobírku ani platba předem na účet nejsou možné. Děkujeme za pochopení.
  • Žadatel bude informován emailem o termínu vyhotovení a možnosti vyzvednutí vyjádření za předpokladu, že poskytne tento údaj.
  • Případné prodloužení platnosti vyjádření je zdarma.
  • V případně prodloužení platnosti stavebního záměru mimo OPM je potřeba zaslat nebo předložit alespoň kopii původního vyjádření za ÚTM nebo kopii potvrzujícího razítka na situaci.
  • Prodloužení platnosti stanoviska ke stavebnímu záměru v OPM lze pouze na originální dokumenty. Musí být předložen originál stanoviska za ÚTM a originál situace ISM (zákres OPM).
  • Případné další informace je možné získat na telefonním čísle 222 673 835.