Poskytování podkladů technické infrastruktury jednotky Dopravní cesta Tramvaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje (JDCT) poskytuje ve smyslu § 161 stavebního zákona podklady jako vlastník inženýrských sítí. Přehled katastrálních území hlavního města Prahy, kde JDCT v současné době neeviduje technickou infrastrukturu viz potvrzení. Pro informování žadatelů dále poskytujeme polygon střetu (tento rozsah například redukuje lokality pro generování automatizovaného rozesílání žádostí o vyjádření v systému e-UtilityReport).

Situační podklady v měřítku 1:500 lze získat formou papírové kopie (vzor) nebo v elektronické podobě (formát *.dgn – vzor).

Úřední hodiny pro osobní návštěvu jsou každé úterý 8.00 – 13.00 hodin v místnosti číslo 509 budovy A v objektu Depo Hostivař. Pro vyřízení žádosti o vyjádření k situačnímu zakreslení stávajících kabelových tras a zařízení DP – JDCT požadujeme vyplnění formuláře. Případné další informace je možno získat na telefonním čísle 222 673 240. O vyjádření lze požádat i na emailové adrese td-jdct@dpp.cz (do přílohy emailu vkládejte jak situaci k orazítkování, tak i vyplněný formulář dole vpravo podepsaný; v případě střetu budete vyzváni k osobní návštěvě).

Dle drážního zákona dále poskytujeme ověřený zákres stavby v ochranném pásmu tramvajové dráhy, který slouží k vyjádření oddělení drážního správního úřadu (odboru pozemních komunikací a drah – Magistrátu hlavního města Prahy). Ochranné pásmo tramvajové dráhy je dle výkladu příslušného zákona zřízeno na tratích vedených mimo pozemní komunikaci (schéma lokalit OPTD). Další informace je možno získat na telefonním čísle 222 673 811. E-mailová adresa pro zaslání podkladů je optd@dpp.cz.

Dokumenty ke stažení:

Otevřít popup