Reakce DPP na článek Deníku N: DPP při výběru dodavatele na výměnu pražců postupoval zcela transparentně a v souladu se zákony ČR

08. 02. 2024

DPP se důrazně ohrazuje proti tomu, že by samotná společnost nebo kdokoliv z jejich představitelů postupoval nezákonně při výběru dodavatele na výměnu pražců či šel ‚někomu na ruku‘, jak spekuluje autorka článku zveřejněném Deníkem N v pondělí 5. února 2024.

Důrazně odmítám spekulace z článku v Deníku N. I kdyby mě kdokoliv žádal o poskytnutí kamerových záznamů, neposkytujeme je nikomu mimo Policii ČR na jejich vyžádání a nikdy v minulosti jsme je jako DPP, ani já osobně nikomu mimo Policii ČR nikdy neposkytli,“ říká Bohdan Frajt, bezpečnostní ředitel DPP.
 
Výměnu pražců pro DPP zajišťovaly společnosti EDIKT a Swietelsky Rail CZ na základě rámcové smlouvy v hodnotě 200 milionů korun podepsané v březnu 2019. V roce 2020 se DPP rozhodl tyto služby přesoutěžit a začátkem května 2020 začal připravovat novou veřejnou zakázku, kterou vypsal v prosinci stejného roku.
 
Soutěže se zúčastnili dva uchazeči, společnost EDIKT a Pražské silniční stavby (PSS), přičemž společnost PSS byla vyhlášena vítězem tendru. Proti rozhodnutí o výběru vítěze nicméně společnost EDIKT podala věcné námitky. Hodnotící komise v květnu 2021 námitkám vyhověla a v červnu 2021 doporučila zadávací řízení zrušit. „DPP se z pozice řádného hospodáře rozhodl zakázku zrušit, jelikož druhým a jediným uchazečem v pořadí byla právě společnost EDIKT. Členem hodnotící komise byl za dozorčí radu i tehdejší místostarosta Prahy 9 Marek Doležal, který hlasoval pro její zrušení. DPP následně začal připravovat novou veřejnou zakázku,“ říká Daniel Šabík, vedoucí odboru Komunikace DPP
 
Současně však bylo nutné zachovat harmonogram plánovaných prací při výměně pražců na trati C. Proto DPP zcela v souladu s vnitropodnikovými normami a se zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) uzavřel dodatek ke stávající platné smlouvě se společnostmi EDIKT a Swietelsky Rail CZ v zákonné výši 10 %, aby zajistil realizaci další etapy prací,“ říká Daniel Šabík a pokračuje: „DPP zároveň s tím na začátku července 2021 vypsal  poptávkové řízení na dodavatele výměn pražců na trase C na překlenovací období jednoho roku, než vysoutěží nového dodavatele formou veřejné zakázky. Toto poptávkové řízení na překlenovací období vyhrála společnost Pražské silniční stavby.
 
Navazující veřejnou zakázku na dodavatele výměn dřevěných pražců za železobetonové v tunelech metra na tratích A a C DPP následně vyhlásil v červenci 2022. DPP obdržel nabídky od tří uchazečů: od společnosti EDIKT, sdružení Elmoz Czech vedené firmou Pražské silniční stavby a od společnosti Swietelsky Rail CZ. V říjnu 2022 DPP rozhodl o výběru vítěze, kterým se stalo sdružení Elmoz Czech vedené společností Pražské silniční stavby. Po dokončení zadávacího řízení DPP uzavřel smlouvu s vítězným sdružením Elmoz Czech. 
 
V DPP jsou nastaveny procesy a normy, které jsou nejen v souladu se zákony ČR, ale také certifikovány podle mezinárodního standardu ISO 37001 systému protikorupčního managementu, které vylučují, aby se členové představenstva účastnili hodnotících komisí či podepisovali jakékoliv smlouvy, jejich dodatky či jiné dokumenty jen tak o své vůli a bez stanovisek odborných útvarů DPP. Z celé geneze dané situace je zcela zřejmé, že DPP v každém kroku při výběru dodavatele výměny pražců postupoval zcela v souladu se všemi platnými vnitropodnikovými normami, zákonem o zadávání veřejných zakázek a stejně tak v souladu s péčí řádného hospodáře,“ uzavírá Daniel Šabík.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup