Novou tramvajovou trať na Václavském náměstí postaví společnost Eurovia CS

03. 11. 2023

Praha, 3. listopadu 2023 – Vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na zhotovitele výstavby nové tramvajové tratě na Václavském náměstí se stala společnost Eurovia CS. Nabídková cena vítěze činila 1,239 miliardy korun a nabízený termín realizace stavby 1 095 dní, což jsou přesně tři roky. DPP v této veřejné zakázce obdržel nabídky od šesti subjektů, které tvořilo 15 společností ze čtyř zemí. DPP v následujících dnech uzavře smlouvu s vítězem tendru, samotné zahájení výstavby tratě předpokládá na jaře příštího roku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovitele výstavby tramvajové tratě na Václavském náměstí činila 1,252 miliardy korun a termín výstavby maximálně 48 měsíců, tj. čtyři roky. Obdržené nabídky DPP vyhodnocoval podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a termínu realizace. Nabídková cena měla při hodnocení váhu 80 %, termín realizace 20 %. Nejlépe hodnocená nabídka podle těchto dílčích kritérií byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou a nejkratší celkovou dobou realizace, tj. nejnižším počtem kalendářních dnů. 

Termín realizace 1 095 dnů, tj. přesně tři roky ve své nabídce shodně uvedlo všech šest subjektů. Nejnižší nabídková cena činila 1 238 871 308,80 korun, což byla současně nabídková cena vítěze tendru, nejvyšší nabídková cena činila 1 491 455 351,14 korun. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkovou cenou činil více než 250 milionů korun.

Veřejné zakázky na výstavbu nové tramvajové tratě se v abecedním pořadí zúčastnily následující subjekty:
COLAS CZ, a.s. + COLAS ALTERRA Zrt.,
EUROVIA CS, a.s.,
Gardenline s.r.o. + VDH a.s.,
HOCHTIEF CZ a. s. + PORR a.s. + PORR Bau GmbH + Hans Wendel CZ s.r.o.,
STRABAG Rail a.s. + SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
Subterra a.s. + OHLA ŽS, a.s. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BREMA, spol. s r.o.
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup