Poslední letošní rekonstrukci a opravu tramvajových tratí DPP provede v oblasti Výstaviště a v úseku Lazarská – Jindřišská

26. 10. 2023

Praha, 26. října 2023 – Rekonstrukce části tramvajové trati v oblasti Výstaviště a oprava tratě v úseku Lazarská – Jindřišská jsou posledními z dlouhodobých akcí, které Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) provede ještě letos. Z důvodu rekonstrukce tratě bude od pátku 27. října do úterý 5. prosince 2023 přerušen provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží Holešovice. Stavební práce ovlivní linky č. 6, 12, 14, 17, 93 a 94, které budou jezdit po změněných trasách. Z důvodu havarijní opravy tratě bude pak od pondělí 30. října do středy 8. listopadu 2023 přerušen provoz tramvají v jednom z nejvytíženějších úseků Lazarská – Jindřišská, což se dotkne denních linek č. 3, 5, 6, 9, 14, 24, většiny nočních linek, tj. č. 91, 92, 94, 95, 96, 98 i historické linky č. 42. Vzhledem k lokalitám nebude náhradní autobusová doprava zavedena ani u jedné z akcí. V případě přerušení provozu tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská DPP doporučuje cestujícím využít linky metra.

Tramvajovou trať v celém úseku od Strossmayerova náměstí až po křižovatku ulic Na Zátorách a Partyzánská je nezbytné zrekonstruovat. Práce proběhnou ve třech samostatných etapách letos, pak v letech 2024 a 2025 v úzké koordinaci s dalšími subjekty a plánovanými stavbami v oblasti, zejména se Správou železnic a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). První etapu, kompletní rekonstrukci tratě v úseku od křižovatky ulic U Výstaviště, Za Elektrárnou a Bubenská po křižovatku ulic Na Zátorách a Partyzánská, zrealizujeme ještě letos. Rekonstrukce je zde více než potřebná, trať je prakticky v havarijním stavu a aktuálně se jedná o jeden z nejhorších úseků v Praze. Trať je tvořena BKV panely z roku 1979 a její poslední oprava proběhla před necelými deseti lety v roce 2014,“ uvádí důvody rekonstrukce Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Kromě toho v koordinaci se stavebními pracemi DPP provede Správa železnic výměnu mostu vlečky do Elektrárny Holešovice přes ulici U Výstaviště.

V případě tratě v úseku Lazarská – Jindřišská se jedná o havarijní opravu, v rámci které musíme vyměnit oblouky v Jindřišské ulici u Jeruzalémské ulice a v oblasti křižovatky Lazarské a Vodičkovy ulice, které pochází z roku 2014. Jedná se o jeden z nejfrekventovanějších úseků tramvajové sítě v Praze, opotřebení oblouků je velmi vysoké a opravu nemůžeme odložit na příští rok. Oprava sice potrvá ‚jen‘ deset dnů, ale bude mít dopad na značný počet tramvajových linek, čtyři z nich musíme rozdělit. Opět se ukazuje, jak je potřebná nová tramvajová trať Václavské náměstí – Muzeum, která by nám umožnila alternativní vedení tramvajových linek s výrazné menším dopadem na celou síť,“ uzavírá Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta tramvaje DPP.

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ V ÚSEKU VÝSTAVIŠTĚ – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE
Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě bude od pátku 27. října od cca 0:00 do úterý 5. prosince 2023 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží Holešovice.

Změny tras tramvajových linek

 • Linka č. 6 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněna přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.
 • Linka č. 12 bude ve směru z centra ze zastávky Nádraží Holešovice odkloněna přes zastávky Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská).
 • Linka č. 14 bude ve směru z centra ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Trojská, Ke Stírce a Kobylisy do obratiště Vozovna Kobylisy.
 • Linka č. 17 bude ve směru od Libuše zkrácena do obratiště Výstaviště.
 • Linka č. 93 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice odkloněna přes zastávky Vltavská, Holešovická tržnice a Dělnická.
 • Linka č. 94 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněna přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATI V ÚSEKU LAZARSKÁ – JINDŘIŠSKÁ
Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od pondělí 30. října od cca 4:30 do středy 8. listopadu 2023 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská.

Změny tras tramvajových linek

 • Linka č. 3 bude v úseku Bílá labuť – Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Čechův most, Právnická fakulta, Staroměstská, Národní divadlo a Národní třída.
 • Linka č. 5 bude rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Slivence bude ze zastávky Jiráskovo náměstí odkloněna přes zastávky Národní divadlo, Národní třída a Lazarská do zastávky Myslíkova, dále bude pokračovat zpět směr Slivenec,
  • ve směru od Vozovny Žižkov bude ze zastávky Hlavní nádraží odkloněna přes zastávku Dlážděná do zastávky Masarykovo nádraží, dále bude pokračovat jako linka č. 24 směr Vozovna Kobylisy.
 • Linka č. 6 bude rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Kubánského náměstí bude zkrácena do zastávky Lazarská, dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy,
  • ve směru od Vysočanské bude zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud bude pokračovat jako linka č. 9 přes zastávku Dlážděná do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Spojovací.
 • Linka č. 9 bude rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Lazarská, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí nebo linka č. 14 směr Spořilov,
  • ve směru od Spojovací bude ze zastávky Hlavní nádraží odkloněna přes zastávku Dlážděná do zastávky Masarykovo nádraží, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Vysočanská nebo linka č. 14 směr Vozovna Kobylisy.
 • Linka č. 14 bude rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Spořilova bude zkrácena do zastávky Lazarská, dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy,
  • ve směru od Vozovny Kobylisy bude zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud bude pokračovat jako linka č. 9 přes zastávku Dlážděná do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Spojovací.
 • Linka č. 24 bude ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud bude pokračovat jako linka č. 5 přes zastávku Dlážděná do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Vozovna Žižkov.
 • Linky č. 91, 94 a 96 budou v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most.
 • Linka č. 92 bude v úseku Bílá labuť – Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Čechův most, Právnická fakulta, Staroměstská, Národní divadlo a Národní třída.
 • Linka č. 95 bude v úseku Hlavní nádraží – Lazarská odkloněna přes zastávky Dlážděná, Masarykovo nádraží, Náměstí Republiky, Čechův most, Staroměstská, Národní divadlo a Národní třída.
 • Linka č. 98 bude v úseku Hlavní nádraží – Anděl odkloněna přes zastávky Dlážděná, Masarykovo nádraží, Náměstí Republiky, Čechův most, Staroměstská, Národní divadlo, Národní třída, Lazarská, Karlovo náměstí, Palackého náměstí a Zborovská.
 • Historická linka č. 42 bude vedena v trase Dlabačov – Královský letohrádek – Malostranská – Čechův most – Právnická fakulta – Staroměstská – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd – Malostranská – Královský letohrádek – Dlabačov.

Změny v zastávkách tramvají
V obou směrech se zřizují zastávky:

 • Dlážděná v Dlážděné ulici u křižovatky se Senovážným náměstím
 • a Lazarská ve Spálené ulici v zastávkách tramvají.

Náhradní autobusová doprava není zavedena. Jako náhradní dopravu DPP doporučuje cestujícím využít linky metra.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup