TT Podbaba - ČD Podbaba

Záměrem projektu bylo vytvoření účelné dopravně-integrační vazby v rámci systému PID prodloužením tramvajové trati ze stávajícího obratiště Podbaba do blízkosti připravované železniční zastávky v Podbabě, které umožní přímou vazbu mezi oběma dopravními systémy. Nová tramvajová trať o délce přibližně 0,4 km vede středem ulice Podbabská z prostoru stávajícího koncového zařízení před hotelem Crowne Plaza ke křižovatce s ulicí Pod Padankou. Akce je zároveň 1. etapou prodloužení tramvajové trati do Suchdola.

Kromě nové konečné tramvajové zastávky se smyčkou, zajišťující vazbu na železnici, akce zahrnuje rovněž vybavení zastávek bezbariérovými prvky a informačním systémem. Pro snížení hlučnosti byla část tramvajové trati zatravněna a byla provedena i další protihluková opatření.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010, jako řídícího orgánu OPPK, byla schválena finanční podpora na tento projekt, která byla ve smlouvě o financování upravena na částku 228,994 mil. Kč (z ERDF a státního rozpočtu).

Celkové způsobilé výdaje projektu byly 216,771 mil. Kč. Dotace, kterou DP, a. s. obdržel, byla ve výši 200,513 mil. Kč. Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2010 a tramvajová trať byla slavnostně zprovozněna 31. 8. 2011. Projekt byl ukončen 30. 9. 2011.

Otevřít popup