RTT Plzeňská

Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská byla investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Projekt byl lokalizován v Praze 5 a 17, zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.

Po stavební stránce projekt obsahoval kompletní rekonstrukci tramvajové trati Plzeňská od křižovatky Plzeňská – Jinonická (včetně) až po smyčku Sídliště Řepy v délce 5 960 m dvoukolejně (vč. zastávek vybavených bezbariérovými prvky a novým informačním systémem pro cestující) a rekonstrukci této smyčky v délce 370 m.

Celkové výdaje projektu podle žádosti ze 14. 5. 2010 dosahovaly částky 836,092 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 696,743 mil. Kč. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010, jako řídícího orgánu OPPK, byla schválena finanční podpora na tento projekt ve výši 468,079 Kč (z ERDF a státního rozpočtu).

Projekt byl realizován v období červen 2010 – listopad 2010 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK i strategického plánu hlavního města Prahy.

Výše podpory, kterou Dopravní podnik hl.m.Prahy za tento projekt obdržel, je 467,973 mil. Kč.

Otevřít popup