Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov

Bezbariérovost stanic metra byla v posledních letech v několika případech realizována šikmými schodišťovými plošinami. Důvodem byla jejich relativně nízká cena a menší technická náročnost. Z jejich provozu však vyplynula nespokojenost s jejich rychlostí (předepsanou normou) a malá odolnost vůči vandalizmu. Proto se  prověřuje možnost jejich náhrady osobními výtahy a to především u stanic s velkou frekvencí pohybu cestujících na invalidním vozíčku. Typickým příkladem je stanice Chodov, kde byla šikmá schodišťová plošina z nástupiště do vestibulu nahrazena osobním výtahem umístěným na kraji pevného schodiště (obdobně jako ve stanici Florenc C). Realizace proběhla v období 10/2009–05/2010. Slavnostní zprovoznění nového výtahu se uskutečnilo 27. 5. 2010. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 24 584 mil. Kč.

Otevřít popup