RTT Střelničná-Klapkova včetně smyčky Březiněveská

Součástí této stavby je rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulic Střelničná a Klapkova vč. smyčky Březiněveská, rovněž na území Prahy 8. Projekt úzce provozně i dopravně souvisí s výše uvedenou rekonstrukcí tramvajové trati ve Střelničné ulici včetně smyčky Ďáblická i s dalšími akcemi v této oblasti (rekonstrukce kolejiště vozovny Kobylisy, rekonstrukce trolejového vedení v Klapkově ulici a výměna kolejové konstrukce před smyčkou Vozovna Kobylisy), na které nelze žádat podporu z OPPK. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 98 mil . Kč.

Projektu byl realizován v období 05–08/2009.

Otevřít popup