Přehled plánovaných dopravních omezení 2024

15. 04. 2024

Přinášíme vám přehled nejvýznamnějších oprav a rekonstrukcí tramvajových tratí a metra, které DPP bude realizovat v průběhu roku 2024. Jsou to akce, které mají zásadní dopad do fungování MHD nebo IAD. Informace budeme průběžně aktualizovat.

 Tramvaje

Letenské náměstí | 17. dubna 2024 – 28. dubna 2024

Úsek bez provozu tramvají: Hradčanská – Strossmayerovo náměstí
Rozsah prací: Oprava lomů kolejnic a výměna opotřebených oblouků

Zavedena náhradní autobusová doprava, částečné omezení individuální automobilové dopravy v místech prací.

Více informací

Havlíčkova – Dlážděná | 29. dubna 2024 – 28. června 2024

Úsek bez provozu tramvají: Na Poříčí x Havlíčkova – Senovážné náměstí
Rozsah prací: Kompletní rekonstrukce TT v celé délce

Omezení individuální automobilové dopravy v místech prací, objízdné trasy.

Více informací

Prodloužení tramvajové trati Pankrác | 29. dubna 2024 – 31. prosince 2024

Termín prací: 1. února 2024 – 31. prosince 2024
Termín výluky tramvají: 29. dubna 2024 – 31. prosince 2024

Úsek bez provozu tramvají: Od křižovatky ulic Na Pankráci x Na Veselí po úvrať Pankrác
Rozsah prací: Novostavba – prodloužení TT ke křižovatce ulic Na Pankráci x Na Strži (ke stanici metra Pankrác C)

Více informací

Nádražní – Bozděchova | 29. června 2024 – 10. července 2024

Úsek bez provozu tramvají: Od křižovatky Anděl po křižovatku Nádražní x Za Ženskými domovy
Rozsah prací: Výměna kolejových oblouků v Nádražní ulici v oblasti křižovatky s ulicemi Bozděchova a Jindřicha Plachty

Omezení individuální automobilové dopravy v místech prací, objízdné trasy.
 

Nová tramvajová trať Václavské náměstí | 29. června 2024 – 30. září 2024

Termín výluky tramvají: 29. června 2024 – 30. září 2024, celková doba výstavby 3 roky

Úsek bez provozu tramvají: Vodičkova x Palackého – Jindřišská (budova hlavní pošty), na obou stranách vloženy kolejové přejezdy dle etapizace prací
Rozsah prací: Výstavba nové TT, překládka sítí, založení KK na Václavském náměstí
 

Dukelských hrdinů | 29. června 2024 – 25. října 2024

Úsek bez provozu tramvají: 
1. etapa: Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (29. června – počátek září 2024)
2. etapa: Strossmayerovo náměstí – Partyzánská x Na Zátorách (počátek září – 25. října 2024)
Rozsah prací: Kompletní rekonstrukce TT od uzlu Strossmayerovo náměstí po uzel Výstaviště, výměna části KK Výstaviště (od ul. Dukelských hrdinů), výměna části KK Strossmayerovo náměstí (od Výstaviště), výměna části KK Výstaviště (od ul. U Výstaviště)

Omezení individuální automobilové dopravy v místech prací, objízdné trasy.

Spálená (Lazarská – Myslíkova) | 11. – 25. července 2024

Úsek bez provozu tramvají: 
1. etapa: Spálená x Lazarská – Karlovo náměstí (prodloužení Ječné) a Myslíkova ulice 11. – 17. července
2. etapa: Spálená x Lazarská – Spálená x Myslíkova 18. – 25. července
Rozsah prací: Výměna části KK ve Spálené ulici (od Lazarské) + výměna oblouku, výměna části KK ve Spálené ulici (od Karlova náměstí) 

Omezení individuální automobilové dopravy v místech prací, objízdné trasy.

Obratiště Výstaviště | počátek září – 30. listopadu 2024

Úsek bez provozu tramvají: od 25. října 2024 pouze smyčka Výstaviště
Rozsah prací: Navazují na RTT Dukelských hrdinů, výměna části KK na vjezdu do smyčky, výměna KK ve smyčce + výměna oblouků
 

Metro

Rekonstrukce stropní desky a modernizace vestibulu Florenc C | listopad 2024

Termíny v roce 2024: 24. – 25. února, 9. – 10. března a 2x v listopadu, přesný termín je stanoven dle vývoje stavebních prací

Úsek bez provozu metra: trasa C v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice 
Doba trvání stavby: 4,5 roku, zahájení v březnu 2022, předpokládané dokončení do konce roku 2026

Náhradní autobusová doprava XC, tramvajová linka číslo 36

Výměna výhybek v depu Hostivař | 8. – 12. května 2024

Úsek bez provozu metra: Linka A v úseku Skalka – Depo Hostivař
Rozsah prací: Výměna výhybek

Náhradní autobusová doprava XA

Více informací

Letní výměna pražců a modernizace zabezpečovacího zařízení na trase C | 29. června 2024 – 3. července 2024

Úsek bez provozu metra: Linka C v úseku Pražského povstání – Háje 
Rozsah prací: Výměna dřevěných pražců za betonové, modernizace zabezpečovacího zařízení na části trasy C a v depu Kačerov, vložení výhybky ve stanici Pankrác

Náhradní autobusová doprava XC

Modernizace zabezpečovacího zařízení ve stanicích Muzeum, Můstek a Staroměstská | 3. – 4. srpna 2024

Úsek bez provozu metra: Linka A v úseku Náměstí Míru – Dejvická
Rozsah prací: Pokračování v modernizaci zabezpečovacího zařízení na trase A

Náhradní tramvajová doprava XA, posílení provozu linky číslo 26

Podzimní výměna pražců na trase C | 26 – 28. října 2024

Úsek bez provozu metra: Linka C v úseku Kačerov – Muzeum 
Rozsah prací: Další etapa výměny stávajících dřevěných pražců za betonové

Náhradní autobusová doprava XC

Termíny a rozsahy jednotlivých dopravních omezení se mohou měnit. 

 

Otevřít popup