Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny

27. 04. 2022

Od neděle 1. května 2022 se v rámci Pražské integrované dopravy upravují podmínky pro uznávání bezplatné přepravy pro ukrajinské občany.

Nárok na přepravu za 0 Kč je nutné doložit jedním z následujících způsobů: 

 • platným cestovním pasem občana Ukrajiny s platným vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra České republiky nebo Policií České republiky
 • platným cestovním pasem občana Ukrajiny s platným vízem za účelem dočasné ochrany vydaným Ministerstvem vnitra České republiky nebo Policií České republiky
 • platnou hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra České republiky nebo Policií České republiky
 • platnou hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem za účelem dočasné ochrany vydaným Ministerstvem vnitra České republiky nebo Policií České republiky

V případě, že v hraniční průvodce není uvedena fotografie cestujícího, musí cestující předložit k hraniční průvodce ukrajinský doklad totožnosti.

Dosud vydané jízdenky pro hosta včetně jejich variant zůstávají i nadále v platnosti. Nově už při splnění výše uvedených podmínek není nutné o jízdenku pro hosta žádat.

Bezplatná přeprava je za těchto podmínek povolena:

 • na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) ve všech dopravních prostředcích PID, kromě vlaků (zde se občané Ukrajiny řídí cenovým výměrem MF ČR)
 • neplatí ve vnějších tarifních pásmech PID pro cesty mezikrajskými autobusovými linkami na území Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina

Podmínky pro cestování na území Středočeského kraje (vnější tarifní pásma) od 1. 5. 2022

Od neděle 1. května 2022 bude v rámci Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje umožněno cestovat zdarma za stejných podmínek jako ve vlacích v celé České republice, tedy po dobu maximálně 5 dní od získání dokladů o dočasné ochraně.

Přeprava bude umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a přepravují se dle Tarifu PID.


З неділі 1 травня 2022 р. міняються умови безкоштовного проїзду громадян України на маршрутах празького громадського транспорту.

Право на проїзд за 0 CZK необхідно підтвердити одним з нижченаведених документів: 

 • дійсним закордонним паспортом громадянина України з дійсною візою толерантності, виданою Міністерством внутрішніх справ або Поліцією Чеської Республіки 
 • дійсним закордонний паспорт громадянина України з діючою візою тимчасового захисту, виданою Міністерством внутрішніх справ або Поліцією Чеської Республіки 
 • дійсним документом, підтверджуючим перетин кордону (hraniční průvodkа), з наклейкою візи  толерантності, виданою Міністерством внутрішніх справ або Поліцією Чеської Республіки 
 • дійсним документом, підтверджуючим перетин кордону (hraniční průvodkа), з наклейкою візи тимчасового захисту, виданою Міністерством внутрішніх справ або Поліцією Чеської Республіки

Якщо документ, підтверджуючий перетин кордону (hraniční průvodkа), не містить фотографії пасажира, то пасажир повинен підтвердити свою особу паспортомгромадянина України.

Квитки, які були видані раніше як гостьові чи їх варіанти, залишаються дійсними. При дотримані вищезазначених умов не потрібно більше подавати заяву на видачу гостьового квитка.

Безкоштовним проїздом можна скористатися з дотриманням вищенаведених умов:

 • тільки на території столичного міста Праги (зони P, 0, B) в усіх видах міського громадського транспорту, крім поїздів, де проїзд громадян України регулюється прейскурантом Міністерства фінансів Чеської Республіки
 • Безкоштовний проїзд не діє у празьких приміських тарифних зонах при використані  міжрегіональних  автобусних маршрутів по території Ліберецького краю, Устецького краю, Градецького краю, Пардубицького краюта Краю Височина

Умови проїзду по території Середньо-Чеського краю (приміські тарифні зони) з 01.05.2022 р.

З неділі 1 травня 2022 р. безкоштовним проїздом на маршрутах Празького інтегрованого транспорту по території Середньо-Чеському краю, як і в потягах по всій Чеській Республіці, можна скористатися максимально упродовж 5 днів від отримання документів тимчасового захисту.

Безкоштовний проїзд упродовж 5 днів починає діяти з дня видачи візи (візового штампу) тимчасового захисту. Безкоштовним проїздом також можуть скористатися пасажири до 18 років у супроводі законних представників.

Усі інші громадяни України, які не відповідають вищезазначеним вимогам, зобов’язані свій проїзд оплачують за тарифами Празького інтегрованого транспорту.