Omezení a mimořádné události

Zrušit
158, 195, X201, X158, 916
Budoucí
od 29. 6. 2024, 04:31
do odvolání
Z důvodu opravy komunikace v ulici Beranových (úsek Tupolevova – Boletická) dochází od soboty 29. června 2024 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad 2 měsíce) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
101, 138, 195
Budoucí
od 29. 6. 2024, 04:31
do odvolání
Z důvodu rekonstrukce vozovky v ulici Topolové (2. etapa) a uzavírky křižovatky ulic Jahodová a Jabloňová dochází od soboty 29. června 2024 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad konec července 2024) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
104, 120, 130, 951
Budoucí
od 29. 6. 2024, 04:30
do 1. 9. 2024, 23:59
Z důvodu stavebních prací v křižovatce ulic Ke Smíchovu – K Lochkovu dochází od soboty 29. června 2024 (od zahájení denního provozu) do neděle 1. září 2024 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
111, 209, 303, 329, 908
Budoucí
od 29. 6. 2024, 04:30
do odvolání
Z důvodu rekonstrukce kanalizace (uzavírka křižovatky K Běchovicům x V Lipách) dochází od soboty 29. června 2024 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad tři týdny) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 111, 209, 303, 329 a 908.
107, 147
Budoucí
od 22. 6. 2024, 13:01
do 22. 6. 2024, 18:01
Z důvodu konání společené akce Den s hasiči dochází v sobotou 22 .června 2024 od 13.00 hodin do 18.00 hodin k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
916
Budoucí
od 1. 7. 2024, 04:31
do odvolání
Z důvodu výstavby plynovodu v prostoru zastávky dochází od pondělí 1. července 2024 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad 2 týdny) k dočasnému přemístění zastávky autobusů.
106, 117, 121, 139, 196, 901, 910, 913
Budoucí
od 1. 7. 2024, 04:30
do 31. 8. 2024, 23:59
Z důvodu obnovy vodovodního řadu dochází od pondělí 1. července 2024 (od zahájení denního provozu) do soboty 31. srpna 2024 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávky Sulická pro linky autobusů.
142, 184
Budoucí
od 1. 7. 2024, 04:31
do 15. 7. 2024, 00:00
Z důvodu stavebních prací v ulici Jeremiášově dochází od pondělí 1. července 2024 (od zahájení denního provozu) do neděle 14. července 2024 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávek autobusů.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 41, 42, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98
156, 901, 905, 907, 911
Budoucí
od 29. 6. 2024, 01:00
do odvolání
V souvislosti se stavební činností dochází od 29. června 2024 ke změnám linkového vedení tramvají.
139, 246, 917
Na Šabatce: dočasné přemístění a zrušení zastávky
Zrušení zastávky, Přemístění zastávky
Budoucí
od 29. 6. 2024, 04:30
do 25. 8. 2024, 23:59
Z důvodu přestavby zastávek autobusů dochází od soboty 29. června 2024 (od zahájení denního provozu) do neděle 25. srpna 2024 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění a zrušení zastávkek Na Šabatce pro linky číslo 139, 246 a 917.
Otevřít popup