Omezení a mimořádné události

Zrušit
Budoucí
od 4. 2. 2022, 00:25
do 25. 2. 2022, 04:40
Z důvodu údržby tramvajových tratí dochází také během února 2022 ke krátkodobým omezením v provozu tramvají. Podrobnosti k jednotlivým změnám budou postupně upřesněny.
25
Budoucí
od 24. 1. 2022, 04:30
do 30. 1. 2022, 23:59
Z důvodu opravy tramvajového obratiště Lehovec dochází od pondělí 24. ledna 2022 (od 4.30 hodin) do pondělí 30. ledna 2022 (do 23.59 hodin) k dočasnému omezení tramvajového provozu v úseku Starý Hloubětín - Lehovec.
19, 25, 92, 94
912, 953
Budoucí
od 22. 1. 2022, 04:30
do 24. 1. 2022, 04:30
Z důvodu opravy tramvajové trati dochází od soboty 22. ledna 2022 (od 4.30 hodin) do pondělí 24. ledna 2022 (do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Starý Hloubětín - Lehovec.
106, 196, 197, 901
Probíhající
od 17. 1. 2022, 04:30
do 31. 1. 2022, 00:00
Z důvodu výměny městského mobiliáře dochází od pondělí 17. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do neděle 30. ledna 2022 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávky Jílovská.
3, 6, 10, 14, 25, 94, 95
Budoucí
od 27. 1. 2022, 21:30
do 28. 1. 2022, 04:30
Z důvodu údržby tramvajové trati dochází v noci ze čtvrtka 27. ledna 2022 (od 21.30 hodin) na pátek 28. ledna 2022 (do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v části křižovakty Palmovka (křižovatka ulic Zenklova a Na Žervách).
B
Probíhající
od 14. 1. 2022, 04:30
do 18. 3. 2022, 00:30
Z důvodu úpravy pozice vstupu do výtahu na úrovni ulice u osobního výtahu ev. č. 377 mezi nástupištěm a uliční úrovní dochází od pátku 14. ledna 2022 do čtvrtka 17. března 2022 k dočasnému omezení přístupu imobilních osob ve stanici metra Zličín na trati B.
165, 960
Probíhající
od 10. 1. 2022, 04:30
do odvolání
Z důvodu opravy opěrné zdi a sanace skalního masivu v ulici Komořanské dochází od pondělí 10. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad 3 měsíce) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
10, 11, 13, 15, 16, 91, 98
Probíhající
od 14. 1. 2022, 07:00
do 28. 2. 2022, 23:59
Z důvodu obnovy vodovodního řadu dochází od pátku 14. ledna 2022 (od 7.00 hodin) do pondělí 28. února 2021 (do 23.59 hodin) k dočasnému přemístění zastávky Olšanské hřbitovy (ve směru do centra) pro linky číslo 10, 11, 13, 15, 16, 91 a 98.
1, 6, 12, 14, 25
Probíhající
od 15. 1. 2022
do 21. 1. 2022, 23:59
Z důvodu vložení kolejových přejezdů pro dočasný jednokolejný provoz v souvislosti se stavbou lávky Holešovice – Karlín dochází od soboty 15. ledna 2022 do pátku 21. ledna 2022 k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Vltavská – Dělnická.
107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 902, 909, 954
Probíhající
od 10. 1. 2022, 04:30
do 24. 1. 2022, 00:00
Z důvodu výměny městského mobiliáře dochází od pondělí 10. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do neděle 23. ledna 2022 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávky Výzkumný ústav vodohospodářský pro linky číslo 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 902, 909 a 954.