Nevyznám se v tarifu Pražské integrované dopravy, nevím jakou jízdenku si mám koupit a jak mám prokázat nárok na jízdenku pro dítě / seniora?

Cestování dětí v MHD na území hl. m. Prahy je možné rozdělit do 3 věkových kategorií.

 • Děti do 6 let * jezdí zdarma a nemusí prokázat věk.
 • Děti od 6 – 10 let * jezdí také zdarma, ale je třeba, aby prokázaly věk průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií (např. průkazka od Dopravního podniku, občanský průkaz, pas, průkazka jiného dopravce, školy, apod.). Pokud dítě nemůže prokázat věk do 10 let jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit zvýhodněnou jízdenku.
 • Děti od 10 – 15 let * jezdí zdarma, pokud prokáží věk průkazkou vydanou DPP. Tzv. Průkaz dítě je možné obdržet na počkání za 20,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP pokud žadatel o tuto průkazku předloží rodný list dítěte (případně jeho ověřenou fotokopií), nebo občanský průkaz dítěte, nebo cestovní pas dítěte, nebo i občanský průkaz (cestovní pas) žadatele, je-li v něm dítě zapsané a fotografii dítěte o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok).
 • Pokud dítě nemůže prokázat věk do 15 let jedním z uvedených způsobů, musí si zakoupit plnocennou jízdenku.
 • Pokud má dítě 6-15 let lítačku je možné nechat si na ní nahrát za 120,- Kč (na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP) „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“, a tímto dokladem je také možné se prokazovat a jezdit zdarma.

Cestování dětí ve vnějších pásmech za hranicemi hl. m. Prahy (systém Pražské integrované dopravy; PID):

 • Děti do 6 let * jezdí zdarma a nemusí prokázat věk, dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let.
 • Děti od 6-10 let *  děti od 6 do 10 let cestují v příměstské dopravě za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné bez nutnosti prokazovat věk.
 • Děti od 10 – 15 let * děti od 10 do 15 let cestují v celém systému PID za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné. V případě pochybností může být požadováno doložení věku. K prokázání věku lze využít: např. OP, pas, průkazka jiného dopravce, školy, průkaz od Dopravního podniku, žákovský průkaz nebo Lítačka s aplikací průkaz 6 – 15.
 • Děti od 6 - 15 let mohou také používat předplatní elektronické nebo papírové kupony, pokud vlastní lítačku nebo papírovou průkazku (tzv. průkazka žákovská) informace o cenách kuponů naleznete na webových stránkách www.dpp.cz → Jízdné → Jízdné v příměstské dopravě → Předplatní časové jízdenky.

Cestování seniorů v MHD na území hl. m. Prahy je možné rozdělit do následujících kategorií:

 • Senioři 60 – 65 let * mohou jezdit v Praze za zvýhodněné poloviční jízdné, pokud prokáží nárok buď průkazkou PID, kterou je možné obdržet na počkání za 20,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP (je třeba předložit fotografii rozměrech o 3,5 × 4,5 cm ne starší jeden rok a občanský průkaz nebo pas) nebo čipovou kartou s nahranou tarifní kategorií Senior od 60 do 70 let.
 • Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku. Senioři mohou také používat předplatní elektronické nebo papírové kupony, pokud vlastní lítačku nebo průkazku PID informace o cenách kuponů naleznete na webových stránkách www.dpp.cz → Jízdné → Jízdné na území Prahy → Časové jízdenky.
 • Od 1. října 2018 se zlevňují seniorské předplatní kupóny na území Prahy přibližně o 50 %.
 • Senioři od 65 – 70 let * mohou jezdit v Praze zdarma, pokud prokáží nárok buď průkazem PID „Senior 65-70“, který je možné obdržet na počkání za 20,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP (je třeba předložit fotografii rozměrech o 3,5 × 4,5 cm ne starší jeden rok a občanský průkaz nebo pas) nebo lítačkou s nahranou aplikací senior (aplikaci nahrají za 120,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP).
  Pokud senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit plnocennou jízdenku (při prokázání nároku na slevu pro seniory od 60 do 70 let stačí jízdenka zvýhodněná).
 • Senioři nad 70 let (ode dne narozenin) mohou jezdit v Praze zdarma (metro, tramvaje, autobusy, lanová dráha, přívozy) pokud prokáží nárok na bezplatnou přepravu a to občanským průkazem země EU nebo cestovním pasem nebo povolením k pobytu.
 • Pokud chtějí senioři cestovat po Praze zdarma i vlaky PID je třeba předložit Průkaz PID „Senior 70+“, který je možné obdržet na počkání za 20,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DP (je třeba předložit fotografii rozměrech o 3,5 × 4,5 cm ne starší jeden rok a občanský průkaz nebo pas) nebo lítačku s nahranou aplikací senior (aplikaci nahrají za 20,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP).

Cestování seniorů ve vnějších pásmech za hranicemi hl. m. Prahy (systém Pražské integrované dopravy; PID):

 • Senioři od 65 let* Senioři od 65 let mohou na příměstských linkách cestovat za zvýhodněné (čtvrtinové) jízdné, pokud prokáží věk občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Senioři nad 70 let (ode dne narozenin) jezdí bezplatně v celém systému PID kromě vlaků (tzn. autobusy linky číslo 300 – 499 a 601 – 671)

* Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.