Noční zážitková turistika na trase C

Noční jízda historickou soupravou Ečs povede po první otevřené části pražského metra v úseku Kačerov – Florenc. Zajímavostí během jízdy bude obrat ve stanici Florenc z druhé na první kolej přes tzv. traťovou spojku, která spojuje trasy B a C.
 

Kromě jízdy historickou soupravou je součástí programu prohlídka pracoviště samostatného provozního technika (SPT) ve stanici Pražského povstání, jehož úkolem je zajišťovat provoz vlaků a ve spolupráci s ostatními pracovníky tak řídit vlakovou dopravu.

Další pracoviště k prohlídce je připraveno ve stanici Vyšehrad, kde se návštěvníci seznámí s prací dozorčího stanice. Ten zajišťuje chod stanice jako takové a zároveň se podílí na organizaci provozu. V této stanici budou mít účastníci zároveň možnost vyfotografovat si soupravu metra z druhého nástupiště.

Všichni účastníci budou mít možnost pořídit unikátní snímky historické soupravy metra bez cestujících.

Vstupenky můžete objednat na fanshop.dpp.cz

Časový harmonogram

Sraz v 0.25 hodin v noci z pátku na sobotu ve vestibulu stanice metra Kačerov u předprodejního místa jízdenek. Předpokládaná doba zážitku je přibližně 160 minut.

Parkování

Návštěvníci mohou při cestě zpět vystoupit už ve stanici Budějovická, kde jsou dostupnější linky noční dopravy (do stanice Kačerov souprava dojede).

Podmínky:

  • Vlakový dispečer může v naléhavých případech zrušit jízdu soupravy Ečs. Návštěvníkům bude nabídnut náhradní termín.
  • Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a psychotropních látek!
  • Vstup možný od 15 let věku (15-17 let s doprovodem dospělé osoby)
  • Upozornění: po dobu exkurze nebude možné využít toalet!
  • Obsazeny budou všechny tři vozy. V každém z nich bude přítomen způsobilý zaměstnanec Dopravního podniku dle nařízení Drážního úřadu.
  • V případě pozdního příchodu není provozovatel povinen návštěvníka vpustit do areálu. Zážitek mu v tomto případě propadá.
  • Zakoupením této vstupenky uděluje kupující souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů s jeho osobou během účasti na akci zážitkové turistiky a s jejich použitím k informování o proběhlé akci, a to bez nároku na náhradu za toto užití.

 

Otevřít popup