Odborné exkurze

Jste vysoká odborná škola nebo univerzita se zaměřením na obory související s provozem MHD, kolejovou dopravou (tramvaje, metro, lanová dráha) nebo trvale udržitelnou mobilitou obecně (alternativní pohony autobusů, dopravní telematiku, smart a inovativní řešení)? Dopravní podnik hl. M. Prahy, akciová společnost (DPP), vědom si svého významného postavení na trhu MHD v rámci Pražské integrované dopravy i v rámci mezinárodních srovnání, umožňuje odborným vysokým školám a univerzitám možnost realizovat jednorázovou odbornou exkurzi na svých pracovištích.

V případě zájmu o odbornou exkurzi vyberte skupinku maximálně 15 nejmotivovanějších studentů, navrhněte několik termínů v horizontu 3 týdny a více a kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokusíme se zařídit exkurzi na vybraném pracovišti, kam se po proškolení na BOZP, PO, osobní bezpečnost a po vydání bezpečnostního povolení vydáme ve všední den v dopoledních hodinách.

Pokud Vaše vysoká škola/univerzita nepatří mezi odborné, zaměřené na MHD, sledujte náš web a navštivte některou z našich veřejných událostí jako jsou například dny otevřených dveří nebo zážitkovou turistiku.  

Otevřít popup