DPP zve další nové řidiče autobusů na informační den již tuto sobotu, tentokrát do garáže Řepy

26. 09. 2019

Praha, 26. září 2019 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pořádá v sobotu 28. září 2019 informační den pro nové řidiče autobusů. Všichni uchazeči o toto povolání jsou vítáni na setkání budoucích řidičů autobusů, které se tentokráte uskuteční v garáži DPP Řepy. Jeho účelem bude podat zájemcům podrobné informace o této profesi a zodpovědět všechny případné dotazy. Přednášky proběhnou ve dvou blocích, dopoledne od 10:00 a odpoledne od 13:00 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Nejen stabilní zázemí, dlouholetá tradice, ale i dobré platové podmínky a škála nejrůznějších benefitů, které DPP zaměstnancům nabízí, může být motivací se informačního dne zúčastnit. Zájemci se dozví o všech aspektech této profese. Na úvod se povídání zaměří na právní hledisko povolání, kolektivní smlouvy a přehled platné legislativy pro řidiče autobusů. Nebudou chybět informace o pracovní době, směnách řidičů i systému, jak se řidiči zařazují do turnusů.

Zájemci se dozví o veškerých povinných školeních a lékařských prohlídkách, které by je jako řidiče autobusů MHD čekaly, o odbavovacím a informačním systému v autobusech, ale třeba také vše o prodeji jízdenek nebo postupu při řešení podnětů od cestujících. Důležitou položkou programu samozřejmě také budou mzdové podmínky, přehled příplatků a další výhody, které zaměstnání v DPP nabízí. Uchazeči se následně seznámí s činností výpravny, vozovým parkem a střediskem garážmistrů. Pro veškeré dotazy budou k dispozici odborníci z DPP.

Tato akce je především určena pro zájemce, kteří vlastní řidičské oprávnění pro skupinu „B“ a „C“ s platným průkazem profesního osvědčení, ale není to podmínkou. Samozřejmě jsou na akci vítáni také řidiči, kteří již řidičské oprávnění pro skupinu „D“ vlastní. Uchazeči o povolání s řidičským oprávněním „B“ nebo „C“ budou moci skupinu „D“ získat po nástupu do DPP. Řidičský kurz budou moci absolvovat zdarma v předem dohodnutém termínu.

„V případě zájmu bude uchazeče čekat přezkoušení z jízdy na vozidle, na které vlastní řidičské oprávnění a dopravně psychologické vyšetření. Pokud uspějí, rádi je u nás přivítáme. Očekáváme, že se přihlásí i ženy, které jsou u nás vždy vítány,“ řekla Zuzana Větrovcová, vedoucí odd. Výběr a nábor zaměstnanců.

Pokud se zájemci nemohou dostavit v sobotu 28. září 2019 do Garáže DPP Řepy, na adrese: Reinerova 6, Praha 6, ale mají o práci řidiče autobusů MHD v DPP zájem, lze se obrátit na náborovou kancelář DPP. Od května 2019 je náborové kontaktní centrum dostupné na bezplatné lince 800 220 020. Pracovníci oddělení Výběru a náboru zaměstnanců se všem budou rádi věnovat v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 a poskytnou veškeré informace o volných pracovních místech.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz