DPP opraví tramvajové křižovatky Želivského a Vinice, přestavba zastávek Čechův most přeruší provoz tramvají na nábřeží E. Beneše

05. 10. 2023

Praha, 5. října 2023 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od soboty 7. října 2023 pokračovat s opravou dalších dvou tramvajových křižovatek, tentokrát Želivského a Vinice. Práce potrvají devět dnů do neděle 15. října 2023 do cca 24:00. Z tohoto důvodu bude v tomto termínu obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Vinice. Linky č. 5, 7, 15, 16, 26 a 91 budou jezdit po změněných trasách. DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X16 a X91, a také tramvajovou linku č. 37. Z důvodu přestavby zastávek Čechův most na bezbariérové, kterou bude realizovat Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), bude od pondělí 9. října od cca 4:30 do pátku 20. října 2023 do cca 24:00 přerušen provoz tramvají na nábřeží Edvarda Beneše v úseku od Čechova ke Štefánikovu mostu pouze v tomto směru. Linky č. 15, 17, 42 a 93 budou jezdit po změněných trasách, DPP zavede tramvajovou linku č. 27. Dále v sobotu 7. října 2023 DPP zrealizuje poslední letošní etapu rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florenc C. Z tohoto důvodu bude v tento den od zahájení do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Tramvajové křižovatky Želivského, také nazývána jako Strojimport, a Vinice se nachází na opačných koncích zhruba kilometr dlouhého úseku. DPP je bude opravovat obě současně. V křižovatce Želivského vymění kolejové rozvětvení 1x6 ve směru od Krematoria Strašnice, které pochází z roku 2006, v křižovatce Vinice pak kolejové rozvětvení 1x6 ve směru od Želivského, jehož stáří je 15 let. Obě rozvětvení jsou na hranici povoleného opotřebení. 

OPRAVA KŘIŽOVATEK ŽELIVSKÉHO A VINICE – PŘERUŠENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ŽELIVSKÉHO – VINICE

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od soboty 7. října od cca 0:00 do neděle 15. října 2023 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Vinice.

Změny tras tramvajových linek

 • Linka č. 5 bude ve směru z centra ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávku Mezi Hřbitovy do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Sídliště Řepy.
 • Linka č. 7 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Solidarita, Nové Strašnice a Depo Hostivař do obratiště Ústřední dílny DP.
 • Linka č. 15 bude ve směru z centra ze zastávky Olšanské hřbitovy prodloužena přes zastávky Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Biskupcova, Palmovka, Balabenka, Vysočanská, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.
 • Linka č. 16 bude ve směru od Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 5 přes zastávku Nákladové nádraží Žižkov směr Sídliště Barrandov (od 13. 10. 2023 směr Slivenec).
 • Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Biskupcova a Ohrada do zastávky Vozovna Žižkov.
 • Linka č. 91 bude ve směru od Divoké Šárky zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy.

denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 37 v trase Nové Strašnice – Solidarita – Vozovna Strašnice – Strašnická – Na Hroudě – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař.

Náhradní autobusová doprava

denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X16 v trase Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice.

Zastávky:

 • Olšanské hřbitovy – nástupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy
 • Želivského: ve Vinohradské ulici u chodníku poblíž zastávky tramvají
 • Želivského, Vinohradské hřbitovy, Krematorium Strašnice: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy
 • Vozovna Strašnice: ve Starostrašnické ulici v zastávce tramvají směr Strašnická
 • Krematorium Strašnice, Vinohradské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy
 • Želivského: ve Vinohradské ulici ve výstupní zastávce autobusové linky č. 188
 • Želivského: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají u bývalého Strojimportu
 • Olšanské hřbitovy – výstupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase Olšanské hřbitovy – Strašnická – Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Zastávky:
Směr Staré Strašnice

 • Olšanské hřbitovy – nástupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy
 • Želivského: ve Vinohradské ulici u chodníku poblíž zastávky tramvají
 • Želivského, Vinohradské hřbitovy, Krematorium Strašnice: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy
 • Vozovna Strašnice, Strašnická: ve Starostrašnické ulici v zastávkách tramvají
 • Na Hroudě: v Průběžné ulici v zastávce tramvají
 • Staré Strašnice – výstupní: v Průběžné ulici v zastávce autobusové linky č. 188 směr Kavčí hory

Směr Olšanské hřbitovy

 • Radošovická – nástupní: v nástupní zastávce v obratišti tramvají
 • Staré Strašnice: v Průběžné ulici v zastávce autobusové linky č. 188 směr Želivského
 • Na Hroudě: v Průběžné ulici v zastávce tramvají
 • Strašnická, Vozovna Strašnice: ve Starostrašnické ulici v zastávkách tramvají
 • Vinice, Krematorium Strašnice, Vinohradské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy
 • Želivského: ve Vinohradské ulici ve výstupní zastávce autobusové linky č. 188
 • Želivského: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají u bývalého Strojimportu
 • Olšanské hřbitovy – výstupní: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky č. 124, 139, 150213 se

 • zřizuje zastávka Želivského (směr Želivského) ve Vinohradské ulici přibližně 90 metrů za křižovatkou s Votickou ulicí
 • přemísťuje nástupní zastávka Želivského ve Vinohradské ulici z tramvajové trati k chodníku do výstupní zastávky linky č. 188.

Pro linku č. 155 se ruší výstupní a nástupní zastávka Nemocnice Vinohrady.

PŘERUŠENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ NA NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE OD ČECHOVA KE ŠTEFÁNIKOVU MOSTU

Z důvodu přestavby tramvajových zastávek Čechův most na bezbariérové, kterou bude realizovat TSK, bude od pondělí 9. října od cca 4:30 do pátku 20. října 2023 do zhruba 24:00 přerušen provoz tramvají na nábřeží Edvarda Beneše v úseku od Čechova mostu ke Štefánikovu mostu pouze v tomto směru.

Změny tras tramvajových linek v obou směrech

 • Linka č. 15 bude rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Olšanských hřbitovů bude ze zastávky Dlouhá třída odkloněna přes zastávky Strossmayerovo náměstí, Výstaviště, Nádraží Holešovice, Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská),
  • ve směru od Kotlářky bude zkrácena do zastávky Čechův most, dále bude pokračovat jako zavedená linka č. 27 směr Libuš.

Změny tras tramvajových linek pouze v uvedeném směru

 • Linky č. 1793 budou v úseku Staroměstská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Malostranská, Chotkovy sady a Letenské náměstí.
 • Historická linka č. 42 bude v úseku Královský letohrádek – Dlouhá třída odkloněna přes zastávky Sparta, Letenské náměstí, Kamenická, Strossmayerovo náměstí a Nábřeží Kapitána Jaroše.

denním provozu bude zavedena linka č. 27 v trase Libuš – Poliklinika Modřany – Nádraží Braník – Dvorce – Palackého náměstí – Národní divadlo – Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most, dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Kotlářka.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky Čechův most:

 • směr Právnická fakulta na nábřeží Edvarda Beneše, před křižovatkou s Čechovým mostem
 • směr Malostranská na Čechově mostě, před křižovatkou s nábřežím Edvarda Beneše

Náhradní autobusová doprava není zavedena.
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup