Stavební práce v Průběžné ulici změní od poloviny června do poloviny září vedení linek autobusů a tramvají v oblasti Zahradního Města

11. 06. 2021

Praha, 11. června 2021 – Kvůli pracím Správy železnic (SŽ) na přestavbě a zahloubení Průběžné ulice pod novým železničním mostem bude od pondělí 14. června 2021 od cca 23:30 do středy 15. září 2021 do cca 23:30 obousměrně přerušen provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař a dojde také ke změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v koordinaci s touto důležitou stavbou využijí výluky a provedou v úseku všechny potřebné práce. DPP např. opraví tramvajovou trať, vymění kolejnice u zastávek Dubečská a Obchodní centrum Hostivař, a napojí novou tramvajovou smyčku Zahradní Město ke stávající síti.

DPP kromě toho opraví tramvajovou trať v obratišti Nádraží Hostivař a v jeho blízkosti. Výluky využije i TSK, která vybuduje bezbariérový přístup do prostoru tramvajové smyčky Nádraží Hostivař a provede sanaci opěrných zdí okolo tramvajového tělesa v Průmyslové ulici. 

Po skončení výluky bude cestujícím sloužit nová zastávka Nádraží Zahradní Město, ve které budou zastavovat tramvajové i autobusové spoje. Zastávka Nádraží Zahradní Město nahradí stávající zastávku Na Padesátém. Od 16. září 2021 začne cestujícím sloužit i nová tramvajová smyčka Zahradní Město, kterou DPP v současnosti staví. Budou do ní zajíždět ty spoje linky č. 22, které v současnosti končí ve smyčce Radošovická. A od neděle 26. září 2021 by měly v nové železniční stanici Praha – Zahradní Město, kterou buduje Správa železnic, zastavovat vlakové spoje.

Dopravní opatření během optimalizace trať. úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. 

Změny tras tramvajových linek

Všechny spoje linky č. 22 budou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).
Linka č. 26 bude do 20. 6. 2021 s ohledem na výluku Hlavní nádraží – Husinecká ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zřízené zastávky Dlážděná – dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy.
Od 21. 6. 2021 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.
Linky 97 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka X26 a v nočním provozu linka X97).

Zastávky linek X26 a X97 (do 21. 8. 2021 přibližně 4:30 hod.):
Směr Nádraží Hostivař
Strašnická – nástupní:
v ulici V Olšinách, v nástupní zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Staré Strašnice
Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky č. 175 směr Háje
Centrum Zahradní Město a Topolová: v Topolové ulici, v zastávkách linky č. 138 směr Ústavy Akademie věd
Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Obchodní centrum Hostivař, Na Groši a Hostivařská: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Nádraží Hostivař – výstupní: v Průmyslové ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Směr Strašnická
Nádraží Hostivař – nástupní:
v ulici Plukovníka Mráze, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Nádraží Hostivař: v Průmyslové ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Hostivařská, Na Groši a Obchodní centrum Hostivař: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Strašnická
Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Topolová: v Topolové ulici, v zastávce linky č. 138 směr Skalka
Centrum Zahradní Město: v Topolové ulici, v pravidelné zastávce linky č. 195 směr Skalka
Zahradní Město: ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou
Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Průběžná
Strašnická: v ulici V Olšinách, v zastávce linky č. 175 směr Skalka
Strašnická – výstupní: v ulici V Olšinách ve výstupní zastávce linky č. 154 u metra

Změny v zastávkách linek X26 a X97 (od 21. 8. 2021 přibližně 4:30 hod. do konce výluky):
Pro oba směry se ruší zastávky Práčská, Topolová, Centrum Zahradní Město.
Zřizuje se pro oba směry zastávka Sídliště Zahradní Město ve Švehlově ulici v zastávkách linky č. 177.
Přemísťuje se zastávka Zahradní Město (směr Strašnická) do zastávky tramvají. 

Změny v provozu autobusů

Platí jen do 20. 8. 2021 (není-li uvedeno jinak)

Linka č. 101 bude ve směru od Tolstého ze zastávky Centrum Zahradní Město odkloněna do zastávky Jesenická (v úseku Skalka – Zentiva je nahrazena linkou X101).
Přemísťuje se zastávka Centrum Zahradní Město (směr Jesenická) do zastávky linky 195 v Jabloňové ulici. 
Zřizují se zastávky: 
Hlohová Poliklinika Zahradní Město – v obou směrech v zastávkách linky č. 195 v Jabloňové ulici,
Jesenická 
– výstupní v obratišti v pravidelné výstupní zastávce linky č. 195 
– nástupní v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město  

Ruší se v obou směrech zastávky Zahradní MěstoNa Padesátém.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:
– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,  
– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.


Linka č. 138 bude v úseku Na Padesátém – Centrum Zahradní Město obousměrně odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická, Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová.
Přemísťují se zastávky 
Na Padesátém (po celou dobu výluky)
– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,  
– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed,
Centrum Zahradní Město (směr Skalka) do zastávky linky 195 v Jabloňové ulici.
Zřizují se zastávky: 
Dubečská Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,
Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní MěstoHlohová v pravidelných zastávkách autobusů.
Ruší se zastávka Zahradní Město ve Švehlově ulici (v obou směrech).


Linka č. 175 bude zkrácena do trasy Florenc – Skalka (v úseku Zahradní Město – Háje bude nahrazena linkou X175).
Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:
– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,  
– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.


Linka č. 177 bude mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická a Korytná.
Přemísťují se zastávky: 
Na Padesátém (po celou dobu výluky)
– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,  
– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed,
Zahradní Město (směr Poliklinika Mazurská) do čela zálivu ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou.
Zřizují se zastávky: 
Dubečská
Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,
Korytná v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.


Linka č. 195 bude zkrácena do trasy Sídliště Letňany – Skalka.
Ruší se v obou směrech zastávky: Na Padesátém, Zahradní Město, Centrum Zahradní Město, Hlohová, Poliklinika Zahradní MěstoJesenická.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:
– ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,  
– ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.


Pro vybrané spoje linky č. 329 se po celou dobu výluky ruší v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Zavedené autobusové linky

V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva bude zavedena linka X101 (všechny zastávky jsou v pravidelných zastávkách linky 101).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje bude zavedena linka X175.

Zastávky 
směr Háje

Strašnická, Na Hroudě, Staré Strašnice a Korytná v zastávkách linky č. 154 směr Koleje Jižní Město, v úseku Zahradní Město – Háje – všechny zastávky v pravidelných zastávkách linky č. 175.
směr Strašnická
V úseku Háje – U Průseku v pravidelných zastávkách linky č. 175, 
Zahradní Město – v čele zálivu ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou,
Korytná – v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická,
Staré Strašnice – v ulici Ke Strašnické, za křižovatkou se Srbínskou ulicí,
Štěchovická – v ulici K Rybníčkům, před křižovatkou s ulicí Solidarity,
Strašnická (výstupní) – v ulici V Olšinách, v parkovacím zálivu. 

Informační opatření

 • informační letáky v několika typech (celkem cca 8 700 ks)
  • od 11. 6. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti
  • ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy
 • informátoři ve dnech 15. a 16. 6. na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – 16 informátorů
  • informace v češtině i angličtině
  • k dispozici informační letáky pro cestující
 • úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením
 • od 14. 6. do 16. 6. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce 
 • hlášení o výluce ve vozech dotčených linek povrchové dopravy
 • v době výluky na konkrétních místech určení 27 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině 

Schéma je k dispozici zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/9480
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz