Dopravní omezení:
Oblast Zahradního Města: dočasné omezení provozu

Platnost

Probíhající
Poslední aktualizace:
Dotčené linky
22, 26, 97, 99 101, 138, 175, 177, 195

Popis události

Z důvodu prací na novém železničním mostu přes Průběžnou ulici a napojení nového tramvajového obratiště Zahradní Město dochází od přibližně 23.30 hodin v pondělí 14. června 2021 do přibližně 23.30 hodin ve středu 15. září 2021 k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař a změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města.

Změny tras tramvajových linek

 • Všechny spoje linky číslo 22 jsou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).
 • Linka číslo 26 je do 20. června 2021 s ohledem na výluku Hlavní nádraží – Husinecká ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zřízené zastávky Dlážděná – dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Sídliště Řepy.
  • Od 21. června 2021 je ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.
 • Linky číslo 97 a 99 jsou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař je zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka číslo X26 a v nočním provozu linka číslo X97).

Zastávky linek číslo X26 a X97 (do 21. srpna 2021 přibližně 4.30 hodin):

Směr Nádraží Hostivař

 • Strašnická – nástupní: v ulici V Olšinách, v nástupní zastávce linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město
 • Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Staré Strašnice
 • Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město
 • Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město
 • Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky 175 směr Háje
 • Centrum Zahradní Město a Topolová: v Topolové ulici, v zastávkách linky číslo 138 směr Ústavy Akademie věd
 • Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město
 • Obchodní centrum Hostivař, Na Groši a Hostivařská: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město
 • Nádraží Hostivař – výstupní: v Průmyslové ulici, v zastávce linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město

Směr Strašnická

 • Nádraží Hostivař – nástupní: v ulici Plukovníka Mráze, v zastávce linky číslo 154 směr Strašnická
 • Nádraží Hostivař: v Průmyslové ulici, v zastávce linky číslo 154 směr Strašnická
 • Hostivařská, Na Groši a Obchodní centrum Hostivař: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky číslo 154 směr Strašnická
 • Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky číslo 154 směr Strašnická
 • Topolová: v Topolové ulici, v zastávce linky číslo 138 směr Skalka
 • Centrum Zahradní Město: v Topolové ulici, v pravidelné zastávce linky číslo 195 směr Skalka
 • Zahradní Město: ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou
 • Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky číslo 154 směr Strašnická
 • Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky číslo 154 směr Strašnická
 • Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Průběžná
 • Strašnická: v ulici V Olšinách, v zastávce linky číslo 175 směr Skalka
 • Strašnická – výstupní: v ulici V Olšinách ve výstupní zastávce linky číslo 154 u metra

Změny v zastávkách linek číslo X26 a X97 (od 21. srpna 2021 přibližně 4.30 hodin do konce výluky):

 • Pro oba směry se ruší zastávky Práčská, Topolová, Centrum Zahradní Město.
 • Zřizuje se pro oba směry zastávka Sídliště Zahradní Město ve Švehlově ulici v zastávkách linky číslo 177.
 • Přemísťuje se zastávka Zahradní Město (směr Strašnická) do zastávky tramvají.

Změny v provozu autobusů

Platí jen do 20. srpna 2021 (není-li uvedeno jinak)

Opatření pro linku číslo 101

 • Linka číslo 101 je ve směru od Tolstého ze zastávky Centrum Zahradní Město odkloněna do zastávky Jesenická (v úseku Skalka – Zentiva je nahrazena linkou číslo X101).
 • Přemísťuje se zastávka Centrum Zahradní Město (směr Jesenická) do zastávky linky číslo 195 v Jabloňové ulici.

Zřizují se zastávky:

 • Hlohová a Poliklinika Zahradní Město – v obou směrech v zastávkách linky číslo 195 v Jabloňové ulici,
 • Jesenická
  •  výstupní v obratišti v pravidelné výstupní zastávce linky číslo 195
  •  nástupní v ulici V Korytech, v zastávce linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město

Ruší se v obou směrech zastávky Zahradní Město a Na Padesátém.

Od 21. srpna 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:

 • ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,
 • ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.

Opatření pro linku číslo 138

Linka číslo 138 je v úseku Na Padesátém – Centrum Zahradní Město obousměrně odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická, Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová.

Přemísťují se zastávky

 • Na Padesátém (po celou dobu výluky)
  • ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,
  • ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed,
 • Centrum Zahradní Město (směr Skalka) do zastávky linky číslo 195 v Jabloňové ulici.

Zřizují se zastávky:

 • Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,
 • Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová v pravidelných zastávkách autobusů.

Ruší se zastávka Zahradní Město ve Švehlově ulici (v obou směrech).

Opatření pro linku číslo 175

 • Linka číslo 175 je zkrácena do trasy Florenc – Skalka (v úseku Zahradní Město – Háje je nahrazena linkou číslo X175).
 • Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:

 • ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,
 • ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.

Opatření pro linku číslo 177

Linka číslo 177 je mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická a Korytná.

Přemísťují se zastávky:

 • Na Padesátém (po celou dobu výluky)
  • ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,
  • ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed,
 • Zahradní Město (směr Poliklinika Mazurská) do čela zálivu ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou.

Zřizují se zastávky:

 • Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,
 • Korytná v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.

Opatření pro linku číslo 195

 • Linka číslo 195 je zkrácena do trasy Sídliště Letňany – Skalka.
 • Ruší se v obou směrech zastávky: Na Padesátém, Zahradní Město, Centrum Zahradní Město, Hlohová, Poliklinika Zahradní Město a Jesenická.

Od 21. 8. 2021 do ukončení výluky se zastávka Na Padesátém přemísťuje:

 • ve směru Dubečská v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů zpět,
 • ve směru Skalka v ulici Na Padesátém přibližně o 90 metrů vpřed.

Opatření pro linku číslo 329

Pro vybrané spoje linky číslo 329 se po celou dobu výluky ruší v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Zavedené autobusové linky

 • V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva je zavedena linka číslo X101 (všechny zastávky jsou v pravidelných zastávkách linky číslo 101).
 • V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje je zavedena linka číslo X175.

Zastávky:

směr Háje

Strašnická, Na Hroudě, Staré Strašnice a Korytná v zastávkách linky číslo 154 směr Koleje Jižní Město, v úseku Zahradní Město – Háje – všechny zastávky v pravidelných zastávkách linky číslo 175.

směr Strašnická

 • V úseku Háje – U Průseku v pravidelných zastávkách linky číslo 175,
 • Zahradní Město – v čele zálivu ve Švehlově ulici, přibližně 100 metrů před podjezdem pod Jižní spojkou,
 • Korytná – v ulici V Korytech, v zastávce linky 154 směr Strašnická,
 • Staré Strašnice – v ulici Ke Strašnické, za křižovatkou se Srbínskou ulicí,
 • Štěchovická – v ulici K Rybníčkům, před křižovatkou s ulicí Solidarity,
 • Strašnická (výstupní) – v ulici V Olšinách, v parkovacím zálivu.

K akci připravujeme následující informační opatření:

 •  informační letáky v několika typech (celkem cca 8 700 ks)
  • od 11. června v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti
  • ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy
 • informátoři ve dnech 15. a 16. června na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – 16 informátorů
  • informace v češtině i angličtin
  • k dispozici informační letáky pro cestující
 • úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením
 • od 14. června do 16. června každých 15 minut hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce
 • hlášení o výluce ve vozech dotčených linek povrchové dopravy
 • ve čtvrtek 10. června upozornění a informace o výluce v deníku Metro
 • v době výluky na konkrétních místech určení 27 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

Dokumenty ke stažení

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. Další informace o mimořádné události, nebo dopravním omezení poskytne telefonická Infolinka Dopravního podniku na čísle 296 19 18 17.