Stavební práce na železničním mostu nad Průběžnou ulicí na dva týdny přeruší tramvajový provoz, výsledkem bude lepší průjezdnost úseku

14. 01. 2021

Praha, 14. ledna 2021 – V rámci rekonstrukce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží“, kterou provádí Správa železnic, bude v souvislosti s demontáží původního železničního mostu přes Průběžnou ulici od pátku 15. 1. 2021 od cca 22:30 do soboty 30. 1. 2021 do cca 22:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař. Zároveň dojde i ke změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města a opatření se dotknou i automobilové dopravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve vyloučeném úseku zavede náhradní autobusovou dopravu X26 a X97.

V této fázi prací Správa železnic odstraní současný ocelový most pod zrušenými benešovskými kolejemi a současně železobetonový most pod zkrácenými čekacími kolejemi. Tyto demolice jsou nutným předpokladem pro výstavbu celého přestupního uzlu v Průběžné ulici, který bude Správa železnic realizovat v průběhu letošního roku. Následně dojde k rozšíření vozovky a oddělení tramvajového provozu od automobilového, čímž se zlepší průjezdnost celého úseku pro oba typy dopravy. Dokončení stavebních prací v oblasti Průběžné ulice a oddělení tramvajového provozu od automobilového je plánováno na letošní září.

Vzhledem ke stavebním pracím a nezbytným dopravním omezením v oblasti provede Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od pátku 15. ledna 2021 od cca 22:30 do soboty 30. ledna 2021 do cca 22:30 dočasné úpravy ve vedení tramvajových linek č. 22, 26, 97 a 99 a autobusových linek č. 101, 138, 175, 177 a 195. 

Změny tras tramvajových linek
Všechny spoje linky č. 22 budou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).
Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.
Linky č. 97 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka X26 a v nočním provozu linka X97).

Zastávky linek X26 a X97:
Směr Nádraží Hostivař
Strašnická – nástupní: v ulici V Olšinách, v nástupní zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Staré Strašnice
Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky č. 138 směr Ústavy Akademie věd
Centrum Zahradní Město Topolová: v Topolové ulici, v zastávkách linky 138 směr Ústavy Akademie věd
Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Obchodní centrum Hostivař, Na Groši a Hostivařská: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Nádraží Hostivař – výstupní: v Průmyslové ulici, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město

Směr Strašnická
Nádraží Hostivař – nástupní: v ulici Plukovníka Mráze, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Nádraží Hostivař: v Průmyslové ulici, v zastávce linky 154 směr Strašnická
Hostivařská, Na Groši a Obchodní centrum Hostivař: ve Švehlově ulici, v zastávkách linky č. 154 směr Strašnická
Práčská: v Práčské ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Topolová a Centrum Zahradní Město: v Topolové ulici, v zastávkách linky č. 138 směr Skalka
Zahradní Město: ve Švehlově ulici, v zastávce linky 138 směr Skalka
Korytná: v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Staré Strašnice: v Průběžné ulici, v zastávce linky č. 154 směr Strašnická
Na Hroudě: v Průběžné ulici, v zastávce tramvají směr Průběžná
Strašnická: v ulici V Olšinách, v zastávce linky č. 175 směr Skalka
Strašnická – výstupní: v ulici V Olšinách ve výstupní zastávce linky č. 154 u metra
Změny v provozu autobusů
Linka č. 101 bude ve směru od Tolstého ze zastávky Zahradní Město odkloněna do zastávky Jesenická (v úseku Skalka – Zentiva bude nahrazena linkou X101).

Zřizují se zastávky: 
Želivecká (směr Jesenická) v ulici V Korytech, v zastávce linky č. 154 směr Koleje Jižní Město
Jesenická – výstupní v obratišti v pravidelné výstupní zastávce linky č. 195 
     – nástupní v Jesenické ulici, přibližně 20 metrů před křižovatkou s ulicí V Korytech 
    
Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.


Linka č. 138 bude v úseku Na Padesátém – Centrum Zahradní Město obousměrně odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická, Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová.

Zřizují se zastávky: 
Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,
Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.

Ruší se zastávky: Centrum Zahradní Město v Topolové ulici (směr Skalka) a Zahradní Město ve Švehlově ulici (v obou směrech).


Linka č. 175 bude zkrácena do trasy Florenc – Skalka (v úseku Zahradní Město – Háje bude nahrazena linkou X175).

Ruší se v obou směrech zastávka Na Padesátém.

Linka č. 177 bude mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická a Korytná.

Zřizují se zastávky: 
Dubečská a Radošovická v obou směrech poblíž zastávek tramvají,
Korytná v obou směrech v pravidelných zastávkách autobusů.

Linka č. 195 bude zkrácena do trasy Sídliště Letňany – Skalka.

Zavedené autobusové linky
V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva bude zavedena linka X101 (všechny zastávky budou v pravidelných zastávkách linky 101).
V trase Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje bude zavedena linka X175 (všechny zastávky budou v pravidelných zastávkách linky č. 175).
 
Dopravní opatření se budou týkat i automobilové dopravy.

Schéma je k dispozici zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/8193

Informační opatření

  • informační letáky v několika typech (celkem cca 6 500 ks)
    • od 13. 1. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti
    • ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy
  • úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením
  • od 14. 1. do 16. 1. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce 
  • hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek
  • v době výluky na konkrétních místech určení 26 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz