Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE

V rámci 33. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE, registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002329.

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra A v úseku Náměstí Míru - Flora za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. 

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená renovací – výměnou - stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra A v úseku Náměstí Míru - Flora za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Dalšími cíli projektu jsou:

  • snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
  • snížení výdajů na provoz a údržbu osvětlení,
  • zvýšení požární bezpečnosti provozu osvětlení,
  • zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP.

Modernizací osvětlení traťových tunelů na trase metra A v úseku Náměstí Míru - Flora bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • ke snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • ke snížení výdajů na provoz a údržbu osvětlení,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu osvětlení,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 292,99 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 86,75 mil. Kč. 

Realizace projektu je předpokládaná v období 31. 05. 2021 – 31. 05. 2023.
 

Otevřít popup