Informace k opravě tramvajové tratě v úseku Malostranská – Újezd

17. 01. 2023

Tramvajová trať na Malé Straně v úseku Klárov – Újezd projde nevyhnutelnou opravou. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zde bude od soboty 28. ledna 2023 od brzkých ranních hodin do konce března měnit nejopotřebenější dožívající kolejnice a kolejové oblouky v celkové délce bezmála čtyři kilometry. Práce budou probíhat ve třech etapách. Po celou dobu bude v celém úseku mezi Klárovem a Újezdem obousměrně přerušen provoz tramvají. Místo něj zde DPP zavede náhradní autobusovou dopravu. Tramvaje se na Malou Stranu opět vrátí v noci z neděle 26. na pondělí 27. března 2023.

Dopravní omezení: Újezd - Malostranská: dočasné přerušení provozu tramvají.

1.    Etapa: sobota 28. ledna (od cca 00:20) – neděle 12. února (do cca 04:30) = 15 dnů 

V první etapě bude DPP opravovat tramvajovou trať v Letenské ulici v úseku od křižovatky s Klárovem po budovu Ministerstva financí ČR. Letenská ulice bude během této etapy uzavřena pro veškerou dopravu od budovy Ministerstva financí ČR po křižovatku s Klárovem. 

Náhradní autobusová doprava:
Během této etapy DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X22 v úseku Újezd – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy:
Letenská ulice bude od budovy Min. financí ČR směr Klárov uzavřena pro jakoukoliv dopravu.

Dopravní obslužnost pro automobily:
Příjezd automobilů na Malostranské náměstí Karmelitskou, Valdštejnskou a Tomášskou jako obvykle. Bude umožněn příjezd automobilů Letenskou ulicí od Malostranského náměstí k budově Ministerstva financí ČR. Výjezd od budovy bude ale možný pouze zpět přes Malostranské náměstí, Karmelitskou a Újezd. Dopravní obslužnost obou komor Parlamentu ČR i Ministerstva financí ČR tak zůstane zachována.

Schéma provozu během I. etapy (PDF)

Objízdné trasy najdete na webu Opravujeme.to

2.    Etapa: pondělí 13. února (od cca 4:30) – sobota 27. února (do cca 6:00) 

V této etapě bude DPP opravovat tramvajovou trať v Karmelitské ulici v úseku od Malostranského náměstí po křižovatku s Helichovou ulicí. Karmelitská ulice bude během této etapy obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku s Hellichovou ulicí. Letenská ulice bude opět plně průjezdná.

Náhradní autobusová doprava: 

Během této etapy DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X20 v úseku Malostranská – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy:

Karmelitská ulice bude obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku ulic Újezd a Hellichova.

Dopravní obslužnost pro automobily:

 • Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov
  Příjezd na Malostranské náměstí bude v této etapě možný pouze od Klárova Valdštejnskou a Tomášskou ulicí, výjezd pak Letenskou ulicí. Příjezd i výjezd do/z ulic Tržiště a Vlašská bude obousměrně umožněn pouze od Malostranského náměstí. Dopravní obslužnost velvyslanectví sídlících v ulicích Tržiště a Vlašská, jakož i nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského tak zůstane zachována.
 • Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd
  Příjezd do Hellichovy a Nebovidské ulice, jakož i na Maltézské náměstí bude v této etapě umožněn pouze od Újezdu. Výjezd z této oblasti bude možný opět pouze zpět přes Hellichovu ulici a Újezd. Dopravní obslužnost velvyslanectví, institucí a provozoven v této oblasti zůstane zachována.

Schéma provozu během II. etapy (PDF)

Objízdné trasy najdete na webu Opravujeme.to

3. + 4.  Etapa: sobota 28. února (od cca 6:00) – neděle 26. března (přiližně do 20:00) ZMĚNA – DŘÍVĚJŠÍ KONEC ETAPY 

V této etapě bude DPP pracovat na opravě tramvajové tratě na Újezdě, v úseku od křižovatky s Hellichovou po křižovatku s Vítěznou ulicí. Ulice Újezd bude v tomto úseku uzavřena jak od Malostranského náměstí, tak i ve směru od Smíchova. Naopak, Karmelitská ulice bude opět plně průjezdná v obou směrech.

Náhradní autobusová doprava: 

Zůstává v provozu náhradní autobusová doprava X20 v úseku Malostranská – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy:

Ulice Újezd bude do 19. března obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku mezi křižovatkami s Hellichovou a Všehrdovou ulicí a jednosměrně od křižovatky s Vítěznou ulicí. Od 19. března bude ulice Újezd obousměrně uzavřena pouze v úseku mezi křižovatkami s Všehrdovou a Vítěznou ulicí.

Dopravní obslužnost pro automobily:

 • Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov:
  Příjezd automobilů do oblasti kolem Malostranského náměstí (ulice Karmelitská, Tržiště, Vlašská), ale také do Hellichovy, Nebovidské či na Maltézské náměstí bude možný pouze ve směru od Klárova přes Malostranské náměstí. Výjezd pak v opět přes Malostranské náměstí a Letenskou ulici na Klárov
 • Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd
  Od Újezdu bude povolen vjezd automobilům pouze do oblasti Říční a Všehrdovy ulice, a to přes Vítěznou a Šeříkovou ulici. Výjezd bude možný pouze jednosměrně Všehrdovou ulicí a vlevo Újezdem směr křižovatka s Vítěznou ulicí. Na poslední dva týdny výluky od 19. března bude Všehrdova ulice přístupná pro automobily pro příjezd i výjezd pouze od Malostranského náměstí, Říční naopak pouze od Újezdu, resp. Vítězné ulice.

Schéma provozu během III. etapy od 4. do 19. března 2023 (PDF)

Schéma provozu během IV. etapy od 19. do 31. března 2023 (PDF)

Objízdné trasy najdete na webu Opravujeme.to

Změny ve vedení tramvajových linek

Během celé doby trvání výluky na Malé Straně budou tramvajové linky 12, 15, 20, 22, 23, 97, ale také historická linka 42 jezdit po změněných trasách. Kromě toho DPP zdvojnásobí kapacitu na lince 2, na které místo sólo vozů bude nasazovat soupravy dvou vozů. Pro cestující, kteří využívají dotčené tramvajové linky pro přejezd přes centrum města, DPP doporučuje po celou dobu opravy tramvajové tratě na Malé Straně využívat linky metra.

 • Linka 12 bude vedena z Malovanky přes zastávky Pražský hrad, Chotkovy sady, Letenské náměstí, a dále po své trase do konečné na Výstavišti. Jízdní řád od 28. ledna 20223
 • Linka 15 bude vedena ve směru od Olšanských hřbitovů po své standardní trase do zastávky Malostranská (u Strakovy akademie), kde se změní na linku 20 a bude pokračovat po její pravidelné trase do konečné v Divoké Šárce. Po zahájení prací na Evropské ulici, na stavbě nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, bude linka dočasně zkrácena do konečné Červený Vrch. Jízdní řád od 28. ledna 2023 Jízdní řád od 1. února 2023
 • Linka 22 pojede v úseku Nádraží Hostivař – Újezd po své standardní trase, dále bude pokračovat směr Anděl, Smíchovské nádraží až do konečné na Sídlišti Barrandov. V úseku Bílá Hora – Malostranská DPP zavede linku 32, která pojede v trase linky 22, v oblasti Malostranské zastaví nejdříve na nábřeží Edvarda Beneše u Strakovy akademie, dále pojede přes Čechův most, zastávku Právnická fakulta a zpět přes Mánesův most na Klárov a v trase linky 22 na Bílou Horu. Jízdní řád od 28. ledna 2023
 • Linka 23 bude jezdit v trase Královka, Pražský hrad, Malostranská, Čechův most, Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác na Výstaviště. Jízdní řád od 28. ledna 2023
 • Historická linka 42 bude vedena po trase z Dlabačova, přes zastávky Pražský hrad, Malostranská, Právnická fakulta, Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Václavské náměstí, Lazarská, Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská a kolem Pražského hradu zpět na Dlabačov. Jízdní řád od 28. ledna 2023
 • Noční linka 97 bude už nočního výjezdu z pátka 27. na sobotu 28. ledna vedena z Bílé Hory ve své obvyklé trase na Malostranskou, odkud bude pokračovat přes Staroměstskou, Národní divadlo, Národní třídu, Karlovo náměstí a dále opět ve své původní trase na Nádraží Hostivař. Jízdní řád od 27. ledna 2023

Tisková zpráva: DPP chystá opravu tramvajové tratě na Malé Straně od Klárova po Újezd

Otevřít popup