Výsledky ankety k otočeným sedačkám

21. 07. 2022

Na základě výsledků dubnové ankety mezi cestujícími, které se zúčastnilo bezmála 20 tisíc unikátních respondentů, nechá DPP v soupravách metra na linkách A a B otočit jednosedačky bokem ke směru jízdy. Kromě toho do konce letošního roku DPP nainstaluje do dalších stanic nové infopanely s odjezdy nejbližších souprav i obrazovky s odjezdy spojů povrchové dopravy.

Z ankety jednoznačně vyplývá oblíbenost jednosedaček, které preferuje téměř 63 % respondentů. Pouze pro 12 % cestujících není důležité, na jakém typu sedačky sedí. Dvousedačky preferuje cca 14 % cestujících, šestisedačky, které jsou otočeny bokem ke směru jízdy pak necelých 11 % účastníků ankety.

Pokud respondenti využívají jednosedačky, téměř polovina z nich (48 %) se vždy opírá o bočnici vagónu, bez ohledu na to, jestli je sedačka už otočena nebo nikoliv. Necelých 40 % cestujících je v této otázce nevyhraněná a sedá si na jednosedačky podle aktuální situace. Pouze necelých 14 % respondentů si na neotočenou jednosedačku vždy sedá po nebo proti směru jízdy.

Každá druhá jednosedačka je otočena zatím ve 12 vlacích typu 81-71M. Do konce letošního září je DPP nechá upravit v dalších 68 soupravách.

I přesto, že sezení cestujících na jednosedačkách bokem ke směru jízdy zabírá více místa, naprostá většina účastníků ankety (bezmála 90 %) to tak nevnímá a nepovažuje to za omezování.

Výsledky ankety „Sedačky ve vlacích metra“

  • Anketa byla realizovaná on-line na webu DPP, měla 12 otázek.
  • Probíhala od 6. do 30. dubna 2022.
  • Na všech 12 otázek odpovědělo 19 500 unikátních respondentů.
  • Více než 55 % respondentů byli muži, téměř 41 % ženy.
  • Nejpočetnější skupina respondentů, bezmála 40 % byla, z věkové skupiny 18-29 let, druhá nejpočetnější 29 % ze skupiny 30-39 let a třetí, cca 15 % ze skupiny 40-49 let.
  • Bezmála 60 % respondentů využívá metro denně o pracovních dnech, zhruba třetina dokonce denně včetně víkendů. Více než 85 % účastníků ankety využívá metro alespoň 2-3x týdně.
  • Většina účastníků ankety (více než 53 %) metro využívá pro středně dlouhé cesty trvající 10-20 minut.
  • Výsledky ankety potvrdily, že nejvytíženější linkou pražského metra je C, kterou nejčastěji využívá více než 55 % respondentů, a to buď samostatně nebo v kombinaci s linkami A a B.

Výsledky ankety – otočené sedačky

Otevřít popup