Preventivní opatření v MHD v souvislosti s koronavirem Covid-19

13. 03. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR Dopravní podnik hl. m. Prahy provádí následující opatření:

Žádáme všechny cestující, aby od úterý 17. března 2020 vstupovali do přepravního prostoru pražské MHD pouze se zakrytým nosem a ústy. Použijte prosím roušku, šátek či šálu. Buďte prosím ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům. Dovolujeme si upozornit, že řidiči budou mít právo cestující bez zakrytého nosu a úst vyloučit z přepravy.

Děkujeme za spolupráci a dodržování nového pravidla.

 • ve všech dopravních prostředcích zvýšil frekvence úklidu všech vozů na denní (na denní bázi čistí ve vozech madla, tlačítka a další součásti interiéru); 
 • zvýšil koncentraci používaných konvenčních mycích a dezinfekčních prostředků pro úklid všech vozů;
 • postupně zavedl dezinfekci všech vozů ozonem u tramvají, od 6. března u autobusů a od 13. března také u všech souprav metra;
 • u tramvají a metra zavedl automatické otevírání všech dveří ve všech zastávkách a stanicích z důvodu rychlejší cirkulace vzduchu uvnitř vozidla a odbavení cestujících;
 • ve stálých zastávkách městské i příměstské autobusy otevírají dveře bez nutnosti využívat tlačítka dveří;
 • v zastávkách na znamení jsou pro nástup cestujících otevírány dveře také centrálně (autobus zastavuje dle přítomnosti cestujících na zastávce). Pro zastavení autobusu a výstup v zastávce na znamení zatím zůstává stávající režim, postačuje však stisk tlačítka STOP a není nutné používat dotykové tlačítko na dveřích. Tlačítko STOP je možné aktivovat například také v rukavici, přes kapesník nebo rukáv oblečení;
 • zrušil doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech a na přívozech;
 • v městských autobusech, a od 15. března 2020 také v příměstských autobusech, došlo k fyzickému uzavření předních dveří a je zamezen vstup cestujících do nástupního prostoru u řidiče včetně vyblokování první řady sedadel; 
 • ve 4 tramvajích a 2 autobusech testuje 4 různé biocidní (baktericidní i virucidní) dezinfekční přípravky od 4 různých společností na bází nanopolymerů, jejichž deklarovaná účinnost je až 21 dnů;
 • umístil do vestibulů stanic metra a u vstupů do výtahů 120 kusů dávkovačů s dezinfekční látkou o objemu 800 ml.;
 • od 14. března omezil provoz Infocenter a prodejních míst jízdních dokladů
 • od 16. března ukončil provoz nostalgické linky číslo 23;
 • do odvolání uzavřel Muzeum MHD ve Střešovicích a nezahájí provoz historické linky číslo 41;
 • od 2. dubna v provozu tramvají (s výjimkou typu 14T a 15T) uzavřel přední dveří pro nástup i výstup a fyzicky oddělil prostor okolo kabiny řidiče od prostoru pro cestující;

DPP apeluje na cestující příměstských linek, aby v maximální možné míře využívali při nákupu jízdenek bezhotovostní platby (předplatní jízdenky, aplikace PID Lítačka nebo bezkontaktní platební karty), minimalizovali používání hotovosti, dodržovali dostatečný odstup od řidiče a vystupovali jinými než předními dveřmi, které primárně slouží pro nástup.

Preventivní opatření v MHD na fotografiích