Historie

 • 1900 – Elektrické podniky hlavního města Prahy, předchůdce dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy otevřel ústřední elektrickou stanici (elektrárnu) hlavního města Prahy v Holešovicích, kde byla zřízena i vozovna  první ústřední dílny pro střední a těžkou údržbu tramvají (tzv. Centrála).
 • 1912 – Ústřední dílny přestěhovány do nově zakoupeného a adaptovaného areálu bývalé strojírny, tzv. Rustonky, v Karlíně. Zde bylo postupně vybudováno rozsáhlé opravárenské zázemí pro tramvaje a autobusy a další pomocné provozy (sklady, dílny kolejových konstrukcí, nějaký čas i dílny trolejového vedení či garáže autobusů). Opravárenství sloužila Rustonka do počátku 80. let, do roku 2007 se zde vyráběly kolejové konstrukce. Dnes je tento areál zbořen.
 • 1932 – Pro další rozvoj veřejné dopravy zakoupeny rozsáhlé pozemky na rozhraní Malešic, Štěrbohol a Hostivaře pro stavbu nových ústředních dílen a též pozemky pro nové garáže v Dejvicích. 
 • 1951 – Počátky projektové přípravy nových ústředních dílen v Hostivaři – projekční příprava rozsáhlé investiční akce byla velmi komplikovaná a s ohledem na podhodnocené financování veřejné dopravy v období 50. let i několikrát odkládaná.
 • 1962 – Zahájena výstavba opravny tramvají, prvního sektoru nového areálu ústředních dílen Hostivař podle projektu projektového ústavu Dopravoprojekt Bratislava. Nové ústřední dílny byly navrženy pro liniový systém oprav tramvají a byly určeny pouze pro střední a velké opravy tramvají řady T, opravárenství starých dvounápravových vozů zůstalo až do jejich vyřazení dislokováno v Rustonce. Generálním dodavatelem stavby byla Konstruktiva Praha.
 • 1968 – 2. ledna slavnostně zahájen provoz nové opravny tramvají – 17 let od předložení projektového úkolu a 36 let od zakoupení pozemků. Na nová pracoviště se postupně stěhovali pracovníci z Rustonky, provizorních dílen čtyřnápravových tramvají ve vozovně Hloubětín, opravny výměnných agregátů v areálu Švábky a lakovny ve vozovně Vokovice. Areál byl zároveň napojen na kolejovou síť pražských tramvají. Výrobním programem byly tzv. standardní a velké prohlídky tramvají T1 a T3, v pozdějších letech byl realizován i program tzv. tyristorizace a dlouhodobé provádění tzv. celkových oprav (rozsahem odpovídajících generální opravě). Mimo běžný program bylo postaveno i několik speciálních vozidel. Tramvajové vozy se v opravách pohybovaly po výrobní lince ve tvaru písmene U, v jádru halového komplexu byly poté umístěny provozy oprav podvozků či výměnných agregátů.
 • 1982 – Otevřena první etapa nové opravny autobusů (OZA Hostivař) určené střední a těžkou údržbu autobusů včetně generálních oprav. Později byla opravárenská činnost autobusů doplněna i provoz garáže Hostivař, jejichž vznik byl vynucen uzavřením garáží Libeň a Dejvice.
 • 1985 – Otevřeno depo metra Hostivař, které dodnes obsluhuje trasu metra A (Depo Hostivař – Nemocnice Motol). V jeho areálu postupně vznikla i řada pomocných provozů, administrativní budova, zkušební trať metra i napojení na železniční síť do stanice Praha-Hostivař (dnes již není funkční).
 • 1993 – Otevřena Opravárenská základna metra Hostivař projektovaná pro opravárenství sovětských vozů metra.
 • 1994 – V rámci další etapy budování Opravárenské základny metra byla otevřena Opravna elektrických strojů (OEST), která byla navržena k centralizovanému provádění oprav točivých strojů pro potřeby DPP. Tento provoz je dodnes součástí opravny tramvají.
 • 1988 - 1991 – Provedeny první dílčí úpravy opravny pro provádění oprav tříčlánkových tramvají KT8D5 s délkou 32 m.
 • 1996 - 2003 – Realizována rozsáhlá přestavba opravny tramvají za účelem modernizace technologického vybavení, přizpůsobení se novému výrobnímu programu obsahujícím i článkové tramvaje a modernizační program starších vozidel, a v neposlední řadě splnění nových ekologických standardů vyžadovaných právními předpisy. V halovém komplexu byla vybudována mj. nová stanoviště prvovýroby, karosárny, lakovny a konečné montáže pro stanovišťový systém provádění oprav. Pohyb vozidel zde zajišťují speciální manipulátory na vzduchovém polštáři. Další významnou novinkou byla hala oprav podvozků doplněná o podúrovňový soustruh kol a pracoviště pro vyvazování a zavazování podvozků. Vedle halového komplexu vznikly i některé nové objekty – např. nový víceúčelový box, tryskač vozových skříní, olejna. Došlo též k modernizaci mycí linky. 
 • 2008 – Zahájeny dílčí úpravy opravny tramvají pro nízkopodlažní tramvaje 14T a 15T obnášející zejména stanoviště s lávkami pro přístup ke střešní výzbroji, dlouhé prohlížecí kanály a zvedací stanoviště. Proces postupné modernizace opravny pro nízkopodlažní tramvaje dosud probíhá.
 • 2014 – Dosavadní zkušební trať pro tramvajová vozidla, která funguje od počátku provozu opravny tramvají, byla doplněna o čtyřkolejnicovou splítku tří rozchodů, aby bylo možné provádět v případě potřeby krátké zkušební jízdy s vozidly pro externí zákazníky.
 • 2019 – V areálu ústředních dílen Hostivař zprovozněno odstavné kolejiště, které je využíváno jako náhradní vozovna za rekonstruovanou vozovnu Hloubětín. V širším hostivařském areálu DPP tak v současnosti probíhá opravárenská činnost i provoz všech tří hlavních druhů dopravních prostředků – metra, tramvají i autobusů. 
 • 2021 – Opravna tramvají zaměstnává 307 pracovníků, výrobní program sestává z modifikací tramvají T3, tříčlánkových tramvají KT8D5.RN2P a nízkopodlažních tramvají 14T a 15T. 
Otevřít popup