Omezení a mimořádné události

Zrušit
3, 6, 10, 14, 25, 94, 95
Budoucí
od 27. 1. 2022, 21:30
do 28. 1. 2022, 04:30
Z důvodu údržby tramvajové trati dochází v noci ze čtvrtka 27. ledna 2022 (od 21.30 hodin) na pátek 28. ledna 2022 (do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v části křižovakty Palmovka (křižovatka ulic Zenklova a Na Žervách).
B
Probíhající
od 14. 1. 2022, 04:30
do 18. 3. 2022, 00:30
Z důvodu úpravy pozice vstupu do výtahu na úrovni ulice u osobního výtahu ev. č. 377 mezi nástupištěm a uliční úrovní dochází od pátku 14. ledna 2022 do čtvrtka 17. března 2022 k dočasnému omezení přístupu imobilních osob ve stanici metra Zličín na trati B.
165, 960
Probíhající
od 10. 1. 2022, 04:30
do odvolání
Z důvodu opravy opěrné zdi a sanace skalního masivu v ulici Komořanské dochází od pondělí 10. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad 3 měsíce) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
Probíhající
od 1. 11. 2021, 04:30
do odvolání
V průběhu měsíce listopadu dochází v provozu PID k několika trvalým změnám a úpravám. Tou nejpodstatnější na území Prahy je zavedení nové autobusové linky 235.
101
Probíhající
od 2. 12. 2021, 04:30
do odvolání
Od 2. prosince 2021 dochází v provozu PID k trvalé změně trasy autobusové linky číslo 101 a k přejmenování zastávky Husinecká.
315, 345, 400, 403, 404, 405, 410, 412, 700, 720, 730
Probíhající
od 12. 12. 2021, 04:31
do odvolání
Od 12. prosince 2021 dochází v provozu PID k trvalým změnám a úpravám zejména v souvislosti s integrací Mladoboleslavska, rozšířením integrace na Rakovnicku i dalšími úpravami v určitých oblastech mezikrajských přesahů. K nejpodstatnějším změnám, které se alespoň zčásti dotknou území Prahy a bezprostředního okolí, patří především následující začlenění dalších autobusových linek do systému PID:
10, 11, 13, 15, 16, 91, 98
Probíhající
od 14. 1. 2022, 07:00
do 28. 2. 2022, 23:59
Z důvodu obnovy vodovodního řadu dochází od pátku 14. ledna 2022 (od 7.00 hodin) do pondělí 28. února 2021 (do 23.59 hodin) k dočasnému přemístění zastávky Olšanské hřbitovy (ve směru do centra) pro linky číslo 10, 11, 13, 15, 16, 91 a 98.
Probíhající
od 5. 1. 2022, 01:00
do 28. 1. 2022, 04:30
Z důvodu údržby tramvajových tratí dochází také během ledna 2022 ke krátkodobým omezením v provozu tramvají. Podrobnosti k jednotlivým změnám budou postupně upřesněny.
7, 21
Probíhající
od 26. 2. 2021, 04:30
do odvolání
Z důvodu havarijního stavu tramvajové trati je od pátku 26. února 2021 do odvolání obousměrně přerušen provoz tramvají v ulici Za Ženskými domovy.
177, 195, 908
Probíhající
od 8. 11. 2021, 08:00
do odvolání
Z důvodu opravy vstupu k hoskovodu v ulici Úvalské dochází od pondělí 8. listopadu 2021 (přibližně od 8.00 hodin) do odvolání k dočasnému přemístění zastávky Donatellova pro linky číslo 177, 195 a 908.