Potvrzení podnětu

Kliknutím potvrdíte postoupení podnětu číslo ke zpracování.

V případě, že jste podnět Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti nezasílal(-a), tuto zprávu prosím ignorujte. Bez Vašeho potvrzení nebude zpracovávání podání zahájeno.

Otevřít popup