Můžu využít jakýkoliv prostředek MHD provozovaný DPP, když jedu na jízdním kole?

DPP myslí i na cyklisty, nabízí proto možnosti přepravy jízdních kol v prostředcích PID. V Praze je umožněna přeprava kol v metru, na vybraných úsecích tramvajových linek (kromě odpoledních špiček), na lanové dráze i na přívozech. Na území Prahy je přeprava kol zdarma.

Z bezpečnostních důvodů není povolena přeprava jízdních kol na autobusových linkách (s výjimkou cyklobusu, zkušebního provozu na lince 147 a pro leteckou přepravu zabaleného kola na lince AE).

Přeprava kol je vyloučena při zvýšené poptávce. Při přepravě kol buďte prosím ohleduplní; názor ostatních cestujících i dopravců na přepravu kol nejvíce ovlivňuje dodržování podmínek a chování cyklistů samotných.

Podmínky pro přepravu jízdních kol platí i pro koloběžky a monokola (pokud svými rozměry přesahují podmínky pro přepravu zavazadel). Sbalená skládací jízdní kola a dětská jízdní kola lze přepravovat dle podmínek pro zavazadla.

Metro

V metru mohou být kola přepravována s výjimkou první plošiny přímo za strojvedoucím na každé první a poslední plošině jednotlivých vozů soupravy (max. dvě jízdní kola na každé plošině). Přeprava jízdních kol v metru je zdarma.

null
null
null
null

Pro přepravu jízdního kola lze použít vybrané výtahy ve stanicích metra – aktuálně Anděl, Bořislavka, Černý Most, Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Národní třída, Nemocnice Motol, Palmovka, Pankrác, Petřiny, Prosek, Roztyly, Skalka, Střížkov. Tyto výtahy jsou označeny modrým piktogramem jízdního kola.

null
null

Tipy pro umístění kol:

  • ve všech vozech soupravy na pravé straně určených plošin (pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti – Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov, Vyšehrad)
  • v posledním voze soupravy lze kolo umístit i podél zadní stěny poslední plošiny, čím více na pravé straně vozu, tím lépe
  • na linkách A a B mají oba krajní vozy více prostoru i na opačném konci vozu (tam, kde není kabina strojvedoucího)

Vnitřní plošiny (tedy druhá a třetí) všech vozů a první plošina celé soupravy nejsou pro přepravu jízdních kol určeny. Důvodem je umožnění pohybu ostatních cestujících po vozech, resp. nouzový vstup strojvedoucího do prostoru pro cestující.

Přesné znění podmínek pro přepravu jízdních kol v tramvajích, které naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách – článek 7.2, je do odvolání upraveno přepravním opatřením.

Tramvaje

V tramvaji mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, mimo odpolední špičky pracovních dnů (14:00-19:00). Přeprava jízdních kol v tramvajích je zdarma.

null
Tímto symbolem jsou označeny zastávky, kde je povolen nástup s jízdním kolem do tramvaje (za podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách).

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků (u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách). Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně 2 jízdní kola.Před nástupem a výstupem z vozidla dá cestující s jízdním kolem znamení řidiči, který však může nástup vyloučit.

null
null
null

Autobusy

V autobusech není povolena přeprava jízdních kol (ani v případě náhradní dopravy), kromě následujících výjimek. Na lince AE provozované v trase Hlavní nádraží – Letiště Václava Havla Praha  je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu a to zdarma.

V rámci zkušebního sezonního provozu (cca od dubna do října) na lince 147 provozované v trase Dejvická – Výhledy je možná přeprava jízdního kola ve speciálních úchytech na zádi autobusu vybraných spojů a to zdarma. Přeprava kol je možná pouze ve směru z centra(do kopce směr Výhledy) a z důvodu časové náročnosti je nakládka jízdního kola možná pouze zastávkách Dejvická (přestup z metra) a V Podbabě (přestup z přívozu), vyložení pak pouze ve stanicích InternacionálníVýhledy. Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující, řidič poskytuje případnou radu či pomoc a následně jízdní kolo uzamkne k nosiči. Cestující následně od řidiče obdrží visačku s identifikačním číslem polohy kola na nosiči, kterou se prokáže i při vykládce.

Přívozy

Přeprava jízdních kol zdarma. Přepravu mohou omezit pouze zvýšené provozní nároky. Při přepravě jízdních kol dbejte pokynů převozníků.

Lanovka na Petřín

Přeprava jízdních kol zdarma. Jízdní kola se přepravují vždy v druhém oddílu vozu (označen piktogramem). Ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola. Průvodce lanové dráhy může přepravu jízdního kola zakázat.

Přeprava jízdního kol jako zavazadla

Jako zavazadlo lze přepravovat také sbalené skládací jízdní kolo, dětské odrážedlo nebo dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku. Musí být dodrženy povolené rozměry (50×60×80 cm), resp. pro výše uvedené kategorie s možnosti překročit jeden z těchto rozměrů. Přeprava může být vyloučena při vyšší obsazenosti vozidla.

Přeprava rozměrnějších zavazadel (např. nad 25×45×70 cm) je zpoplatněna dle tarifu PID, ale držitelé předplatní jízdenky mohou jedno takové zavazadlo přepravovat bezplatně. Toto opatření rozšiřuje podmínky přepravy uvedených kategorií kol zejména v tramvajích a autobusech. Přesné znění podmínek pro přepravu zavazadel naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách v článku 7.4.