Infocentra na letišti Praha

Infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy nabízejí veškeré informace o provozu městské hromadné dopravy, linkovém vedení, jízdních řádech a tarifu.

Rozsah poskytovaných služeb:

  • Informace o Pražské integrované dopravě, tarifu a smluvních přepravních podmínkách
  • Prodej zastávkových jízdních řádů, map, publikací a propagačních materiálů Dopravního podniku
  • Prodej jednotlivých jízdenek na 30 a 90 minut, 24 a 72 hodin, měsíčních jízdenek pro psa, překlenovacích jízdních dokladů a Prague Card
  • Prodej veškerého elektronického jízdného nahrávaného na čipovou kartu (pouze v Terminálu 1)
  • Prodej průkazek PID a papírových kupónů s volitelným počátkem platnosti (pouze v Terminálu 1)

Zdarma je možné získat letáky o nejbližších a právě probíhajících výlukách a změnách linkového vedení a některé další aktuální informační materiály.

Infocentrum Letiště, Terminál 1

Příletová hala Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha

Provozní doba: denně od 7.00 do 21.00 hodin. 

Infocentrum Letiště, Terminál 2

Příletová hala Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha

Provozní doba: denně od 7.00 do 21.00 hodin.